Kör Saatçi Saçmalığı (The Blind Watchmaker)

 


Evrimin en büyük savunucularından olan Richard Dawkins de, canlılarda kompleks bir düzenin var olduğunu itiraf etmek zorunda kalmaktadır. Bu üstün düzen de çok açık bir gerçeği -canlıları Yüce Allah’ın yarattığını- göstermektedir.

Richard Dawkins’in The Blind Watchmaker adlı kitabı

1986’da yayınladığı The Blind Watchmaker adlı kitabıyla Darwinizm’in en büyük savunucusu sıfatını kazanan Richard Dawkins, söz konusu kitabında okuyucularına “Biyoloji, belli bir amaç için dizayn edilmiş görünümü veren karmaşık şeylerin incelemesidir.” der.40Richard Dawkins, bu itirafına rağmen yaşamın kendi kendine, tesadüfi etkilerle evrimleştiğini savunur ve bunu bir “kör saatçi” benzetmesiyle anlatır. Dawkins’e göre “kör saatçi” sadece kör değil, aynı zamanda bilinçsizdir. Dolayısıyla kör saatçinin canlılığın oluşumunda ileriyi görmesi, plan yapması, bir amaç gütmesi söz konusu değildir.41 Fakat Dawkins bir yandan karşı karşıya kaldığı canlılardaki kompleks düzenliliği ifade ederken, bir yandan da bunu kör tesadüf iddialarıyla açıklamaya çalışmaktadır.

Kitabın devamında ise “eğer bir Meryem Ana heykelinin sizlere el salladığını görseniz dahi, bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın” der. Çünkü Dawkins’e göre bu, “çok küçük bir olasılıktır, ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi, tesadüfen, bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler”. 42

Evrimcilerin içinde bulundukları bu zor durum -yani imkansızı savunmanın ve açık bir gerçeği reddetmenin zorluğu- onları bazen bu denli mantık bozukluklarını öne sürmeye mecbur bırakır. Apaçık gözlemledikleri yaratılış gerçeğini kabul etmemek için çabalayan evrimciler bizlere önemli bir gerçeği göstermektedir: Evrim teorisi adına sürdürülen bütün çabaların yegane amacı Allah’ın apaçık varlığını inkar etmeye yöneliktir. Ve görüldüğü gibi tüm bu çabalar daima sonuçsuz kalmaktadır. Tüm bilimsel bulgular yaratılış gerçeğini ortaya koymakta, canlıları Allah’ın yaratmış olduğunu bir kere daha kanıtlamaktadır.

40. http://www.apologetics.org/articles/founder2.html; Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, Longman, England, 1986, s. 1.
41. http://www.apologetics.org/articles/founder2.html
42. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W.W. Norton, London, 1986, s. 159.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15969/Kor-Saatci-Sacmaligi-(The-Blind-Watchmaker)