Kuran Darwinizmi Yalanlıyor

Bazı insanlar -genelde materyalist çevrelerden kişiler- evrim teorisinin bilim tarafından ispatlanmış bir gerçek olduğunu sanırlar. Oysa gerçek bunun tam tersidir, bilimsel yüzlerce delil evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne sermiştir. Ancak yine de söz konusu insanlar evrim teorisini şiddetle savunurlar. İnanç sahibi insanların da bir bölümü materyalist telkin ve propagandalar sonucunda evrim teorisini bilimsel bir gerçek zannederler. Bu teori ile Allah’a iman arasında bir “orta yol” aramaya çalışırlar. Oysa evrim teorisi ideolojik arka planı olan, ateizmi sağlamlaştırmak amacıyla ortaya atılmış ve materyalist düşünceye sahip çevreler tarafından şiddetle sahiplenilmiş din dışı bir düşüncedir. Ortaya atıldığından bu yana insanlığa çatışma, savaş ve dejenerasyondan başka bir şey getirmemiştir.

Bu kitap, evrim teorisiyle yaratılış gerçeği arasında ortak noktalar bulmaya, hatta Kuran’dan evrim teorisine delil getirmeye çalışan kişilere bir cevap niteliğindedir. Kitabın amacı, evrim teorisi ile uzlaşma çabalarının, bilimsel ve toplumsal açıdan hatalı olduğunu izah ederek, bu yanılgıya kapılanlara doğru bir bakış açısı kazandırmaya vesile olmaktır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/806/Kuran-Darwinizmi-Yalanliyor

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon