Kuşların ve Uçuşun Kökeni

Yeryüzünde on binden fazla kuş türü yaşamaktadır. Bu kuşların her biri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Şahinin keskin gözleri, geniş kanatları ve sivri pençeleri vardır. Birkaç yüz gramlık yağmur kuşları, her yıl kışı geçirmek üzere 4.000 kilometrelik yolu 88 saat boyunca kanat çırparak, okyanus üzerinde rotalarını şaşırmadan katederler. Papağanlar çok farklı bir ses organı anatomisine sahip oldukları halde -örneğin dişleri ve dudakları olmamasına rağmen- insanların çıkardığı sesleri taklit edebilirler. Bilinen en küçük kuş olan sinek kuşunun, besin alabilmek için bir çiçeğin önünde havada asılı olarak kalması gerekir ve sahip olduğu özel tasarımla bunu yapabilen tek kuştur. Alakargalar topladıkları palamutları daha sonra kullanmak üzere toprağa gömerler. Her yeri birbirine benzeyen bir ormanın içinde 9 ay geçtikten sonra bile bu palamutları bulup ortaya çıkarabilmektedirler.

Kuşlar, yavrularıyla ilgilenme şekilleri ile de son derece dikkat çekici canlılardır. Bazıları son derece detaylı yuvalar yaparlar. Örneğin deniz kenarında yaşayan kuşlar, yuvalarını batmayacak şekilde ve buna uygun malzeme ile yaparlar; hatta su yükseldiği takdirde yuva içindeki yavruların bundan zarar görmemesini hesap ederler. Kuşların birbirinden özel tasarımları, akılcı ve fedakar davranışları vardır. Akıl ve şuurdan yoksun olan bu canlılar bütün bu olağanüstü özelliklere nasıl sahip olmuşlardır? Onlar Allah’ın yarattığı kusursuz tasarımlara sahiptirler ve Allah’ın ilhamı ile hareket etmektedirler.

Kuşların sahip oldukları özellikleri, evrimcilerin iddia ettikleri gibi, zaman içinde yavaş yavaş kazanmış olmaları mümkün değildir. Çünkü böyle bir sürecin ara aşamalarında, bu canlıların hayatta kalmaları mümkün değildir. Nitekim evrimcilerin iddia ettikleri gibi aşama aşama mükemmelleşen bir canlı da yoktur; aksine farklı canlı grupları, yeryüzü katmanlarında ilk belirdikleri andan itibaren şu anki mükemmel halleriyle bulunmaktadır.

Kuşları, sahip oldukları yetenekler ve buna uygun tasarımlarla yaratan, herşeyin Yaratıcısı olan Allah’tır. Kuran’da Allah “… O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur…” (Hud Suresi, 56) ayetiyle canlılar üzerindeki hakimiyetini bildirmektedir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3713/Kuslarin-ve-Ucusun-Kokeni

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon