Kutup canlılarından hayatta kalma taktikleri

İmparator Penguenleri

İmparator penguenleri, 500 m derinliğe 20 dakikada nefeslerinde ve kan basınçlarında herhangi bir problem olmadan dalabilirler. Ayrıca bu koşullara farklı şekillerde adapte olabilme özelliğine sahiptirler. Dalış süresince kalp atışlarını dakikada 200’den 60 vuruşa düşürebilmekte böylece ekstra miyoglobin depolayabilmektedirler.

Penguenler Uzun Süre Nasıl Nefessiz Kalır?

Miyoglobin, bu canlıların kaslarında yüksek oranda bulunan bir proteindir. Bu miyoglobin proteinleri, çok yüksek miktarda oksijen molekülünü kendi üzerlerine bağlar ve muhafaza ederler. Yani canlı için gereken oksijen, ciğerdeki havada değil, doğrudan kasların içinde saklanır. Penguenler bu sayede uzun süre nefes almadan yüzer ve diledikleri kadar da derine dalabilirler.

 

 

Neden Vurgun Yemezler?

Penguenler kanlarındaki oksijen en düşük seviyede bile olsa yüzmeye devam edebilirler. İnsanlar ise bu durumda vurgun yerler. Bu seviye, penguenler için 20 mm Hg iken, insanlarda ise 25 mm Hg’dir. Ancak bilim adamları penguenlerin nasıl olup da kan basıncından etkilenmeden suyun içindeyken büyük bir hızla buzun üzerine atlayabildiklerine henüz bir açıklama getirememişlerdir.

65 Gün Nasıl Aç Dururlar?

Erkek penguenlerin 65 gün boyunca penguen yumurtalarını korumak için hiçbir şey yemeden ayakta durabilmelerinin bir sırrı vardır: Sindirim sistemlerini dişi penguen gelip yavruya bakana kadar bloke edebilecek bir yapıya sahiptirler.

Muhteşem Dalış Elbiseleri

Yazın kürklerini dökene kadar buz üzerinde 1 ay hiçbir şey yemezler. Tüm eski tüyler dökülür ve altlarından yenileri çıkar. Bu şekilde hava geçirmeyen, sıcak tutan, soğuk suyun deriye ulaşmasını engelleyen diğer bir deyişle su geçirmez dalış elbisesi oluşmuş olur. Yeni kürkleri ile ilgili en dikkat çeken nokta ise, bu kürkün penguenlerin en çok ihtiyaçları olduğu zamanda yani yolculuk zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır.

Kutuplardan Kısa Kısa

Kuzey kutbunda kış ortalarında gün ışığı yalnızca 3 saattir. Penguenler, geriye kalan 21 saatte dondurucu soğuktan korunmak için karanlıkta birbirlerine sokulurlar.

Erkek penguenler birbirlerine iyice sokularak vücut sıcaklıklarını 20oC’ye kadar yükseltebilirler.

Yalnız olan erkek penguenler diğer penguenlerin ısılarından yararlanamadıkları için en fazla -10oC’yi bulan soğukta yaşayabilirler.

Penguenler Büyük Bir Gövdeye ve Küçük Bacaklara Sahipken Nasıl Olur Da Kutup Şartlarında Kilometrelerce Yürüyebilirler?

Penguenler sarkaç gibi sağa sola sallanarak yürürler. Enerji tasarrufu yapabilmek için yana doğru adımlar atarak bu sayede kaslarının daha az yorulmasını sağlarlar. Böylece her adımın sonunda bir sonraki adım için enerji depolarlar. Normal yürümüş olsalardı bacakları kısa olduğu için kendi büyüklüklerindeki bir hayvandan iki kat daha fazla enerji harcamaları gerekirdi. Ancak penguenler sadece yürümeye başlarken ve durmak istediklerinde enerji harcarlar.
Penguenlerin bu özellikleri Allah’ın canlılar üzerindeki şefkat ve merhametinin en büyük delillerinden biridir. Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümünü kullanarak enerji tasarrufu sağlayacak bir yürüyüş yapmak hiçbir penguenin kendi başına izleyebileceği bir yöntem değildir. Allah ilham etmedikçe, hiçbir penguen potansiyel-kinetik enerji dönüşümünü bilemez ve bunu sağlayabileceği bir yürüyüş oluşturamaz. Allah’ın canlılar üzerindeki hakimiyeti bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmiştir:

 

O’nun alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. (Hud Suresi, 56)

 

Foklar Karanlık Derin Sularda Avlarını Nasıl Bulurlar?

Bir fok, avını gözlerini kullanmadan, suda bıraktığı izleri takip ederek bulur. Bu izler çıplak gözle görülemeyen, avın hareketiyle suda oluşan hidrodinamik dalgalardır. Fok, avına yalnızca bu izleri takip ederek ulaşır. Bu yetenek sayesinde fokların karanlık ya da bulanık sularda avlanmaları hiç de zor olmaz.

 

 

Balinaların Bilinmeyen Beslenme Yöntemleri

Çoğu zaman aksi düşünülse de kuzey kutbunun soğuk suları besin yönünden çok zengindir. Balinalar sıcak sulardan buraya özellikle göç ederler. Kutupta bulundukları sırada, özellikle krill denilen karidese benzer küçük balıkları yiyerek besin depolarlar.

Balinalar bir krill ya da balık sürüsü bulduklarında ortaklaşa hareket ederler. Balıklar bir tehlike anında yüzeyden derine kaçmaya başladıklarında, balinalar topluca daha derine dalarlar. Hemen sonra, balık sürüsünün altından, bir çember kafes oluşturacak şekilde hava kabarcıkları bırakmaya başlarlar. Böylece balık sürüsünün etrafında dağılıp kaçmalarını önleyen hava kabarcıklarından dairesel bir duvar oluşur. Çemberin tam ortasından yüzeye çıkmaya başlayan balinaların artık ağızlarını açmaları yeterlidir. Balinalar bu planları ve ortaklaşa hareket etmeleri sayesinde balıkları kolayca avlarlar. Balinaların bu hayranlık uyandıran davranışlarının bir tek açıklaması vardır; o da, bu canlıların onları yaratan Yüce Allah’ın ilhamıyla hareket ettikleridir.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/15104/Kutup-canlilarindan-hayatta-kalma-taktikleri