Liaoningornis

 


Günümüz kuşlarından farkı olmayan 130 milyon yıl yaşındaki Liaoningornis kuşuna ait bir fosil.

Sürüngen-kuş evrimi konusunda savunulan az sayıdaki ara geçiş formu iddialarından en tanınmışı Archæopteryx isimli fosil kuştur. Ancak Archæopteryx‘in bir ara geçiş formu olmadığı, uçabilen, günümüz kuşlarından hiçbir farkı olmayan bir kuş olduğu artık bilinmektedir. (bkz. Archæopteryx)

“Günümüz kuşlarının atası” olduğu öne sürülen Archæopteryx, bundan yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamıştır. Fakat Çin’de Kasım 1996’da bulunan Liaoningornis adındaki fosil evrimcilerin Archæopteryx hakkındaki iddialarını çürütmüştür.

130 milyon yıl yaşındaki Liaoningornis isimli bu kuş, günümüz kuşlarında bulunan uçuş kaslarının tutunduğu göğüs kemiğine sahipti. Diğer yönleriyle de bu canlı günümüz kuşlarından farksızdı. Tek farkı, ağzında dişlerinin olmasıydı. Bu durum, dişli kuşların, hiç de evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel bir yapıya sahip olmadıklarını gösteriyordu.70 Nitekim Alan Feduccia, Discover dergisinde yayınlanan yorumunda, Liaoningornis‘in, kuşların kökeninin dinozorlar olduğu iddiasını geçersiz kıldığını belirtmiştir.71

71. “Old Bird”, Discover, March 21, 1997

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15984/Liaoningornis