Maddenin Ardındaki Sır

DIKKAT!

Bu sesli anlatımda hayatın çok önemli bir gerçeği anlatılmaktadır.

Maddesel dünyaya bakış açınızı kökten değiştirecek olan bu sesli anlatımı, çok dikkatli bir biçimde ve sindirerek dinlemelisiniz. Sesli anlatımın birinci bölümünde anlatılanlar, yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım veya herhangi bir felsefi düşünce değil; dine inanan-inanmayan herkesin kabul edeceği bugün bilimin de kanıtladığı kesin birer gerçektir. Sesli anlatımın ikinci bölümünde ise, evrenin yaratılışı konusunda önemli bilgiler verilmekte, evrenin sonsuzdan beri var olan “başı boş bir madde yığını” olduğunu iddia eden materyalist felsefe, 20. yüzyıl biliminin bulguları ışığında kesin olarak çürütülmektedir. http://harunyahya.org/tr/Ses-kasetleri/1355/Maddenin-Ardindaki-Sir