Marksist, Leninist eğitim alan bir adam, aksi yönde eğitilmeden asla terörist mantığı bırakmaz. Onlar; tehdit edilerek, öldürülerek, çorba içirilerek, annenizin yanına dönün denerek engellenemezler. MİLLETİMİZİN, BİZİM ESERLERİMİZİ ÇIKIŞ ALIP BİRBİRİNE DAĞITMASI VE BİRBİRLERİNİ BİLGİLENDİRMELERİ GEREKİYOR. Yapılacak en akıllı sistem bu gibi görünüyor.

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/44616/Marksist-Leninist-egitim-alan-bir-adam-aksi-yonde-egitilmeden-asla-terorist-mantigi-birakmaz-Onlar;-tehdit-edilerek-oldurulerek-corba-icirilerek-annenizin-yanina-donun-denerek-engellenemezler-MILLETIMIZIN-BIZIM-ESERLERIMIZI-CIKIS-ALIP-BIRBIRINE-DAGITMASI-VE-BIRBIRLERINI-BILGILENDIRMELERI-GEREKIYOR-Yapilacak-en-akilli-sistem-bu-gibi-gorunuyor