Miller, Stanley

Stanley Miller hayatın kökeni konusunda yaptığı deneylerle ünlenen Amerikalı bir araştırmacıdır. 1953 yılında Chicago Üniversitesi’ndeki hocası Harold Urey’le birlikte, laboratuvar ortamında canlılığın temel yapıtaşları olan amino asitleri sentezlemeye çalışmıştır. Fakat deney sırasında evrimcilerin varsaydıkları ilkel atmosfer ortamını çarpıtarak deney ortamına uygulamıştır. “Urey-Miller Deneyi” olarak anılan bu deney -umulanın aksine- canlılığın hiçbir şekilde tesadüfi etkilerle kendiliğinden oluşamayacağını ispatlamıştır. (bkz. Miller Deneyi)


Stanley Miller deney aparatıyla

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16002/Miller-Stanley