Milliyet’in “çaresiz” evrim propagandası

Temmuz 2005 Cumartesi günkü Milliyet gazetesinin 3. sayfasında “Engelli kardeşlere ‘Darwin’ incelemesi” başlıklı bir yazı yayınlandı. Son günlerde basında yoğun olarak gündeme gelen evrim haberleri, evrimcilerin, teorilerinin çöküşüyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasından dolayı büyük bir panik yaşadıklarını göstermektedir. Haberde verilen bilgiye göre Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Londra Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nden bazı evrimciler biraraya gelerek evrim teorisini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu da evrimcilerin dünya çapında bir panik yaşadıklarını göstermektedir.

Fakat bu haberde de, evrim teorisinin propagandasını yapan yazılarda sık sık görüldüğü gibi, bilimsel gerçekler gözardı edilmekte, hatta akıl ve bilimle tamamen çelişen iddialar ortaya atılmaktadır. Yazıda yer alan iddiaların bilimsel geçersizliğini şöyle özetleyebiliriz:
1. Yazıda akraba evliliğinden dolayı bir ailenin 16 çocuğundan 6 tanesinin el ve ayakları üzerinde yürüyebilmesi evrime delil olarak öne
sürülmüştür. Bu son derece mantıksız bir çıkarımdır. Öncelikle dünya üzerinde sakat insanlar her zaman mevcut olmuştur. Günümüzde de doğuştan kör, eli ayağı tutmayan, konuşamayan, işitme engelli çok sayıda insan vardır. Bunların varlığını evrime delil göstermek son derece mantıksız ve bilim dışı bir iddiadır.
2. Ayrıca bu haber evrimin kendi iddiaları açısından son derece çelişkilidir. Sakatlıklar genetik bilgideki bozulmadan (mutasyonlarla) meydana gelir. Evrim teorisinin iddiası ise mutasyonların canlılarda bazı olumlu değişiklikler meydana getirdiği ve bunun zaman içinde doğal seleksiyonla seçilerek türlerin gelişmesini sağladığıdır. Ancak bu iddianın geçersizliği 21. yüzyıl bilimi ile ortaya konmuştur. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni, Araştırma Yayıncılık)
Bu yazıda iddia edilen ise evrimcilerin kendi iddiaları ile de çelişen bir durumdur. Bu yazıda evrimin geriye doğru bir süreç yaşadığı, sağlam bireylerin mutasyonlar nedeniyle sakat canlılar haline dönüştüğü anlatılmaktadır. Mutasyonlar canlılarda sakatlıklara sebep olabilir bu doğrudur. Ancak bu, evrim teorisine delil değildir; aksine evrim teorisinin iddialarını geçersiz kılan bir gerçektir. (Detaylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacası, Araştırma Yayıncılık)
Milliyet gazetesinin ve bu araştırmayı yürüten evrimcilerin bu gerçekleri göz önünde bulundurması, hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan haberlerle halka evrim teorisini empoze etmeye son vermesi gerekmektedir.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/4249/Milliyetin-caresiz-evrim-propagandasi