Morris, JohnJohn Morris
Morris, John

Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü’nün (Institute for Creation Research) başkanı ve ünlü bir jeolog olan Prof. John Morris, Bilim Araştırma Vakfı’nın düzenlediği “Evrim Teorisinin Çöküşü: Yaratılış Gerçeği” başlıklı II. uluslararası konferansa (5 Temmuz 1998) katılarak, evrimin ardındaki ideolojik ve felsefi şartlanmaları, bu teorinin bir dogma haline geldiğini ve savunucularının Darwinizm’e bir din gibi inandıklarını anlattı.123

123. http://www.evrimaldatmacasi.com/bilimarastirmavakfi.html

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16030/Morris-John