Mucize element karbon

İçinde yaşadığımız evrenin tüm fiziksel dengeleri, canlı yaşamı için özel olarak ayarlanmıştır. Evrenin genel yapısı, Dünyamızın bu evren içindeki yeri, yerkürenin fiziksel özellikleri, hava, ışık ve su tam olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahiptir. Molekül seviyesine indiğimizde ise bu özel tasarım kendisini daha açık ve benzersiz şekilde gösterir.

Molekül seviyesinde, yani gözle görülmeyen atomların dünyasında, her şey kusursuzdur. Elimizi, gözlerimizi, saçımızı, ciğerlerimizi oluşturan ya da bize besin sağlayan tüm canlıları, bitkileri, hayvanları, ağaçları, kuşları oluşturan elementler, özel tasarlanmış yapıtaşlarıdır.

Fizikçi Robert E. D. Clark, Evren: Plan mı? Kaza mı? adlı eserinde, canlılığın yapıtaşlarının çok özel ve üstün birer tasarımla var edildiğini şu sözlerle açıklar:

“Yaratıcı, yaşamın inşası için kullanılmak üzere özel parçalar yaratmıştır.” (Robert E. D. Clark, The Universe: Plan or Accident?, London, Paternoster Press, 1961, s. 98)

http://harunyahya.org/tr/Belgeseller/3001/Mucize-element-karbon