Mucizenin adı: Güneş sistemi

Tüm evrende tek canlı hayatı barındıran mavi gezegen… Dünyamızın da içinde bulunduğu kusursuz bir sistem… Tamamen uyum ve hassas dengeler üzerine kurulmuş, Yaratıcımız olan Yüce Allah’ın gücünün sınırsızlığının ve benzersizliğinin delillerinden sadece bir tanesidir…

Çoban Yıldızı: Venüs

Güneş’e en yakın 2. gezegendir. Kütlece Dünya’ya yakın bir büyüklüktedir. Ve kendisine ait bir atmosfere sahiptir. Gün doğumunda ve gün batımında Güneş’e yakın olarak, Dünya’dan çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. (Halk tarafından Çoban Yıldızı olarak ta bilinir) Güneş ve Ay’dan sonraki en parlak gök cismidir. Venüs’ün diğer gezegenlerden farklı ve ilginç yanları vardır, bunlardan en ilginci, 1 yılının 1 gününden daha uzun olmasıdır. Yani Güneş etrafındaki dönme hızı kendi ekseni etrafındaki dönme hızından daha fazladır. Ayrıca Venüs diğer gezegenlerin tam tersi yönde dönmektedir. Diğer gezegenlerin hepsi saat yönünde dönerken Venüs saatin tersi yönünde ve çok yavaş bir şekilde dönmektedir.

İlk Sıradaki Gezegen: Merkür

Merkür Güneş Sistemi’ndeki en küçük ikinci gezegendir ve Güneş’e en yakın olan gezegen olma ünvanını taşır. Güneş’e en yakın gezegen olmasından dolayı gündüz sıcaklığı 427oC’ye kadar ulaşır. Bir atmosferi olmadığı için bu sıcaklığı tutamaz ve geceleri sıcaklığı -173oC’ye kadar iner. Merkür Güneş’e yakın olduğu için gün doğumunda ve gün batımında çıplak gözle Güneş’in yanında parlak bir yıldız gibi gözlemlenebilir.

Sistemin Merkezi: Güneş

Evrendeki sayısız yıldızdan sadece biri olan Güneş, üzerinde yaşadığımız gezegenin de içinde bulunduğu Güneş Sistemi’nin merkezini oluşturur. 4,65 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu dev enerji kaynağının yarıçapı Dünya yarıçapının 100 katıdır. Güneş, ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27 günde tamamlar. Güneş’in merkez sıcaklığı 10 milyon derece, dış sıcaklığı ise 5700 Kelvin’dir.

Güneş yüzeyi tabakalardan oluşmuştur. Bu tabakalara çekirdekten yüzeye doğru sırasıyla fotosfer, kromosfer ve korona isimleri verilmiştir.

Mavi Gezegenin Uydusu: Ay

Dünyanın tek uydusu olan Ay Dünya’daki herhangi bir noktaya göre Ay’ın Güneş’le aynı hizaya iki kez gelişi arasında 29,53059 gün vardır buna ise “sinodal periyot” denir. Ay takvimi sinodal peryoda göre düzenlenmiştir. Ay’ın safhaları yaklaşık 19 yılda bir aynı güne denk gelir. Ay’ın oluşumu henüz tam bir cevap bulamamıştır. Güneş Sistemi ve Dünyanın oluşumu hakkında birçok teori öne sürülmüş olmasına rağmen Ay’ın oluşumu ile ilgili gerçekçi bir teori yoktur.

En Büyük Gezegen: Jüpiter

Jüpiter, sistemin beşinci ve en büyük gezegenidir. Kütlesi bütün diğer gezegenlerin toplamından iki kat fazladır. 1.9 x 1027 kg kütlesi ve 142.800 kilometre ekvator çevresiyle dev bir gezegendir. Zaman zaman Mars’ın parlaklığı Jüpiter’i geçse de, Güneş, Ay ve Venüs’den sonra gökyüzünün 4. en parlak cismidir.

Jüpiter Güneş’ten aldığı enerjini yaklaşık olarak 2.5 katını çevresine yaymaktadır bunun nedenini gezegendeki gravitasyonel çökmenin hala sürmesi olarak tahmin edilmektedir. Jüpiter’in çevresinde 6500 km genişliğinde ve birkaç km kalınlığında bir halkası bulunmaktadır. Bu dev gezegen çok büyük bir manyetik alana sahiptir. Bu alan sayesinde bilinen 39 uydusu bulunmaktadır.

Satürn

Güneş Sistemi’nin ikinci büyük gezegeni olan Satürn’ün yarı çapı 60.400 km.dir ve 1.433.000.000 km’lik mesafe ile Güneş’e yakınlıkta 6. sıradadır. Gezegen teleskopla incelendiğinde yeşilimsi bir renkte görünür ve çıplak gözle görülebilen en uzak gezegendir. Güneş’e olan uzaklığı nedeni ile yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak -150oC’dir.

Gezegenin çevresindeki halkalar yıllarca bir sır olarak kalmış ve gezegene insanların büyük ilgi göstermesine neden olmuştur.

Sır Gezegen: Uranüs

Uranüs, Güneş’e yakınlık sırasında 7. gezegendir. Güneş’e olan uzaklığı nedeni ile hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktır. Gezegenin yapısı ve atmosferi hakkındaki bilgiler çoğunlukla tahminlere ve 1986 yılında gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 sondasından alınan bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler ışığında; gezegenin, hidrojen bakımından zengin, metan ve helyum içeren çok yoğun bir atmosfere sahip olduğu, yüzey sıcaklığının -221oC civarlarında olduğu, Dünya’nınkinden daha büyük bir magnetik alana sahip olduğu ve kayalık bir çekirdeğinin bulunduğu gibi tahminler ileri sürülmektedir.

Kızıl Gezegen: Mars

Mars, Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü gezegendir. Gökyüzünde kırmızı renkte görünür ve kendisine ait bir atmosferi vardır. Büyüklük olarak yaklaşık Dünya’nın yarısı kadardır. Gündüz ekvator sıcaklığı 10oC civarlarına ulaşır, fakat atmosferi bu sıcaklığı tutabilmesi için yeterli olmadığından, geceleri sıcaklığı -75oC’ye kadar düşer. Mars günü Dünya gününden yalnızca yarım saat daha fazladır fakat Dünya’ya göre Güneş’e daha uzak olduğu için bir yılı 687 gündür.

Neptün ve Plüton

Güneşe en uzak gezegenler olan bu iki gezegenenin keşfi tamamen matematiksel hesaplara dayanır. Neptün ve sistemin en küçük gezegeni Plüton haklarında en az bilgi bulunan gezegenlerdir…

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş”e, Ay’a ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir. (Araf Suresi, 54)

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/14847/Mucizenin-adi-Gunes-sistemi