Mutajenik faktör

Canlılardaki genetik bilgide meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmeler mutasyon olarak tanımlanır. Bunlar hücrelerin çekirdeğinde bulunan DNA’yı etkilerler ve buna zarar verirler. Mutasyon meydana getiren her aracıya “mutajenik faktör” denir. Mutajenik faktör, genellikle kimyasal etkiler veya parçacık ışınımı şeklindedir.

Mutajenik faktörlere örnek olarak hardal gazı, nitrik asit gibi kimyasal maddeler sayılabilir. X-ışınları veya bir nükleer santraldan sızan radyasyon ise ışınımsal mutajenik faktördür. Işınım mutasyonu, radyoaktif bir elementten yayılan parçacıkların DNA bazları üzerinde yaptıkları hasardır. Yüksek enerji taşıyan kararsız parçacıklar, DNA bazlarına çarptıkları zaman bunların yapısını değiştirirler ve çoğu zaman hücrenin tamir edemeyeceği boyutlarda bir takım değişikliklere sebep olurlar. (bkz. Mutasyon: Hayali bir mekanizma) http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16032/Mutajenik-faktor