National Geographic dergisi Ardi yenilgisinden neden bu kadar rahatsız?

National Geographic Türkiye dergisi, Temmuz 2010 sayısını, Darwinistler’in büyük hüsranlarından biri olan Ardi’ye ayırdı. Ardi’nin büyük bir sahtekarlık olduğu şu an tüm dünya tarafından bilinmesine rağmen National Geographic tarafından evrim adına gösterilen bu çaba, elbette söz konusu sahtekarlıkla ilgili çeşitli noktaların tekrar gündeme gelmesine sebep oldu:

 • Muhtemelen National Geographic dergisi de, evrimin şiddetli çöküşünden dolayı Darwinistlerin yaşadıkları büyük buhranı yaşamaktadır. Dergide evrimci çaresizliğin bir göstergesi olarak klasik bir Darwinist yöntem izlenmiş ve geçersizliği ispat edilmiş olan sahte fosiller tekrar gündeme getirilmeye çalışılmıştır.
 • Artık tüm dünya, Darwinistlerin tek bir proteini dahi açıklayamadıklarının yani teorinin baştan çökmüş olduğunun farkındadır. National Geographic dergisi de, bu gerçeğin deşifre edilmiş olmasının şokunu yaşamaktadır.
 • İkinci en büyük şok, 300 milyondan fazla fosilin evrim teorisini tamamen yenilgiye uğratmış olmasıdır. National Geographic dergisi, ağır yenilgilerine rağmen kendilerince delil olduğunu düşündükleri tek bir fosili evrim adına spekülasyonlarla ayakta tutarak muhtemelen bu yenilgiyi gizlemeye çalışmaktadır.
 • Dergi yazarları, derginin itibarını kaybetmeme kaygısı içinde gibi görünmektedirler. Yıllardır yaptıkları Darwinist propagandadan geri adım atmamaya çalışır görünümdedirler. İşte bu sebeple Darwinizm’i çürüten gerçeklerden “etkilenmedik” izlenimi vermeye çalışmaktadırlar. Oysa bir sahtekarlığı aldatmacalarla ve masallarla ayakta tutmaya çalışmak değil, geç de olsa hakkı savunmak asıl erdemdir.
 • Darwinistler şu ana kadar ısrarla sürdürdükleri hatadan döndüklerinde ve canlıları Allah’ın yarattığı gerçeğini görüp, evrim gibi bir sürecin gerçekleşmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını kabul ettiklerinde büyük bir rahatlama , ilmi açıdan önemli bir atılım yaşayacaklardır.
 • National Geographic dergisinin yaptığı, çok iyi bilinen bir Darwinist taktiktir. Evrimin çöküşünün ızdırabı Darwinistler arasında yaygınlaştıkça, sahte fosiller, mutlaka yeni baştan gündeme getirilir veya yeni bir sahte fosil üretilir. National Geographic dergisi de aynı hataya düşmüş gibi görünmektedir.

National Geographic dergisi yazarları, dergi kapağına bir maymun kafatası koyup buna “4 Milyon Yaşındaki Kadın” başlığı atacaklarına, bu yöntemlerin artık geçerliliğinin kalmadığına dikkat vermelidirler. Daha dikkatli baktıklarında, artık insanları evrim safsatasına inandıramadıklarını çok iyi göreceklerdir


Darwinistler kesin bir yenilgiye uğradı 

Adnan Oktar’ın 9 Eylül 2009 tarihli Samsun AKS ve Ekintürk Tv röportajından

 

Ardi Sahtekarlığı ile İlgili Hatırlanması Gerekenler

Darwinist propagandalarla gündeme getirilmeye çalışılan Ardi sahtekarlığı ile ilgili daha önce tüm kanıtları ile açıkladığımız bazı önemli noktaları yeniden hatırlatmakta yarar vardır:

 • Ardi fosili el ve ayak kemikleri, kaval kemiği, kafatası parçaları ve bir yıl önce aynı katmanlarda bulunmuş olan dişlerden oluşmaktadır. Dişler, Darwinistler tarafından Ardi’ye ait olarak kabul edilmiş, zaten baştan bu kabulle hareket edilmiştir.
 • Söz konusu kemiklerin tümü, canlının bir maymun türü olduğunu açıkça gösterir özelliktedirler. Canlının ayak kemikleri ile ilgili yapılan spekülasyonların tamamen sahte olduğu ise daha önce birçok makalemizde oldukça kapsamlı ve bilimsel olarak açıklanmıştır.
 • Darwinistlerin Ardi sahtekarlığında kullandıkları asıl spekülasyon malzemesi ise leğen kemiğine ait parçalar olmuştur. Darwinistler, leğen kemiğine ait parçaları bir araya getirip bu maymunun “dik durduğu” ve dolayısıyla bir ara form olduğu aldatmacasını yaymışlardır.
 • Oysa, Ardi fosiline ait olduğu iddia edilen leğen kemiğine ait parçalar ilk bulunduklarında adeta kil şeklindedir, dokunulduğu anda dağılan küçük parçalardan oluşmaktadır. Toplanıp bir araya getirilmeleri ve getirilseler bile gerçek leğen kemiği görünümünün anlaşılabilmesi İMKANSIZDIR.
 • Darwinistler söz konusu parçaları TAM 15 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN TAMAMEN KENDİ İSTEDİKLERİ ŞEKİLDE BİR ARAYA GETİRMİŞLERDİR. Bir başka deyişle leğen kemiği, Darwinist spekülasyonlara en uygun olacak gibi şekillendirilmiştir.
 • Leğen kemiğine istedikleri şekli vermiş, bu yapının insana benzer olduğunu iddia etmiş ve Darwinist sanatçıların hayal gücü ile insandan dahi dik duran garip bir maymun ortaya çıkarmışlardır.
 • Darwinistler bununla da yetinmemiş, Ardi ve ailesinin bir geyiği parçalarken sosyal hayatta resimlerini dahi çizmişlerdir. Şaşırtıcı şekilde dik duran bu maymun ailesi çizimi ile Ardi sahtekarlığını yaymaya çalışmışlardır.
 • Oysa ARDİ, SOYU TÜKENMİŞ BİR BONOBO MAYMUNUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. Tıpkı tüm diğer maymunlar gibi onun da dik yürüdüğüne dair tüm iddialar yalandır.
 • Kısacası ARDİ, ÇOK BÜYÜK BİR DARWİNİST ALDATMACADIR.

National Geographic gibi Darwinist dergilerin sıkıntısı işte bu gerçeklerin deşifre edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Darwinist yenilginin acısı evrimciler için büyük olmuştur.
 

Adnan Oktar’ın 2 Ekim 2009 tarihli Tempo TV ve Kocaeli TV’deki canlı röportajından

 Ardi fosili, günümüzde yaşayan ve binlerce yıldır değişmemiş Bonobo maymunlarıyla aynı yapıdadır 


 

Darwinistler bu tip yayınlar yaptıklarında şunu mutlaka akılda tutmalıdırlar: Böyle spekülasyonlara her zaman gerekli cevap tekrar tekrar verilecektir. Verilen her cevap, Allah’ın izniyle daha fazla kişinin evrim safsatasını fark etmesine vesile olacaktır. Bu sebeple Darwinistler, sahte fosilleri gündem yapmanın kendi karlarına olacağını düşünmemelidirler. Darwinist yenilgi daha da geniş çaplı olarak yayılacak, daha fazla kişi tarafından anlaşılacak ve dünyada Darwinizm safsatası artık hiçbir şekilde yer almayacaktır. Allah’ın izniyle her şey Rabbimiz’in üstün planına göre gerçekleşir. Rabbimiz, vaadi gereği batıl olan tüm inançları ortadan kaldıracak ve hak olanı sağlamlaştırıp pekiştirecektir. Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

…Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. (Şura Suresi, 24)
 

Ardi ile ilgili daha önce yayınlanmış olan yazılarımızı aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz:

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/18086/  

http://www.evrimteorisi.info/cevaplar/caresiz-darwinistlerin-ara-fosil-sahtekarliklarina-son-ornek-15-yillik-ardi-fosili

http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/19508/

 

Evrimcilerin yenilgi heyecanları 

Adnan Oktar’ın 29 Eylül 2009 tarihli Çay Tv röportajından


 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/28463/National-Geographic-dergisi-Ardi-yenilgisinden-neden-bu-kadar-rahatsiz