Nebraska Adamı’nın tek bir domuz dişinden üretilmiş bir sahtekarlık olduğu doğru mu?

– Evet doğru. Tek bir azı dişine dayanarak yapılan rekonstrüksiyonlar, dişin domuza ait olduğunun anlaşılması ile birlikte, evrimci sahtekarlıklar arasında yerini aldı.

Nebraska Adamı ve
Nebraska Adamı ve “isim babası” Henry Fairfeld Osborn

bkz. İnsanın Kökeni