NEDEN SÜREKLİ EVRİM TEORİSİNİN GEÇERSİZLİĞİNİ ANLATIYORUM – Didem Ürer

Sevgili okurlar, sizlerden gelen sorulara cevaplar verirken bir konu özellikle dikkatimi çekiyor. Bildiğiniz gibi ben ve arkadaşlarım A9 TV’de hergün canlı yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlarımızda sürekli olarak evrim teorisinin geçersizliğinden bahsediyoruz. Bana ve arkadaşlarıma ulaşan maillerde sık olarak karşılaştığımız soru “ Neden evrim teorisinin geçersizliğini anlatıyorsunuz? Bu teoriye hala inanan mı var? “ şeklinde  bir soru oluyor.

Evet biz sürekli hem yazılarımızda,  hem konuşmalarımızda evrim teorisinin geçersizliğini anlatıyoruz. Çünkü bu konunun herkes tarafından öğrenilmesi çok önemli. Hala bazı insanlar hem Allah’a inandıklarını hem de evrim teorisinin olabileceğini iddia ediyorlar. Veya hemen hemen hergün görüyoruz ki, insanların bilimsel yayınlar yaptıklarını düşündükleri ve en çok okudukları internet sitelerinde, satır aralarında veya haberlerin arasında sanki hala evrim teorisi geçerliymiş gibi ifadeler sıklıkla yer alıyor. Özellikle bu haberlerde, bu teoriyi bilimsel ifadelerle süsleyip, sanki bilimsel bir temele dayanıyormuş gibi propagandasını yapabiliyorlar. Halkımızın bir kısmı da bilim adamlarının, doktorların, akademisyenlerin anlatımlarını mutlak doğrular olarak kabul edebiliyor. Bu yönüyle değerlendirildiğinde bu basın kuruluşları, insanların bilinçaltına yaptıkları propagandalar neticesinde amaçlarına ulaşmış oluyor.

Darwinizm hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ya da konuyu detaylı olarak incelememiş olan kimseler, Darwinizm’in nasıl bir tehlike olduğunun farkına varamayabilir. Darwinist düşüncenin yaklaşık 1.5 asırdır insanlığa verdiği zararın farkında olmadıkları için de Darwinizm ile yapılan fikri mücadelenin ne kadar hayati olduğunu bir türlü anlamıyor olabilirler. Oysa ki, günümüzde insanlığa acı veren ve eziyet çektiren sosyal problemlerin ve ahlaki dejenerasyonun temelinde evrim teorisi yatmaktadır.

Darwinist ideoloji, (Rabbimizi tenzih ederim) Allah’ın varlığını ve Yaratılış gerçeğini inkar eder. İnsanların Rabbimiz’e karşı sorumlu olduklarını unutturmaya çalışır. Bilimsel olarak çökertildiği halde ideolojik sebeplerle devam ettirilen ve tarihi bir sahtekarlık olan Darwinizm, insanları ruh sahibi bir varlık değil, biraz daha gelişmiş bir hayvan türü olarak gösterir. İnsanların arasında sevgi, merhamet ve şefkate dayalı bir ilişki değil, acımasız, bencil ve kavgaya, çatışmaya dayalı bir ilişkiyi temel alır. Darwinist telkinlerle yetiştirilen insanlar için artık ailenin, din ahlakının, namus ve şerefin bir önemi kalmamakta, bu insanlar tarihte çok sayıda örneğini gördüğümüz gibi her türlü sapkın ideoloji ve akımın peşinden gidebilmektedirler. Nitekim Darwinizm’i temel alan akımlar, geçtiğimiz yüzyılda en büyük yıkımların, savaşların, terör eylemlerinin, kitle katliamlarının, soykırımların sebebi olmuştur. Sosyal Darwinizm adı verilen bu ideolojinin etkisi, günümüzde de halen devam etmekte, dünya çapında devam eden terör ve şiddet eylemleri, bu sapkın teori ile beslenmektedir.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı Darwinizm’le fikri mücadele, toplumların huzurunun sağlanabilmesi ve Kuran ahlakının dünyaya hakim olabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Darwinist-materyalist ideolojinin tehlikeli yönü çok net bir şekilde ön plana çıkartılıp, halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

http://harunyahya.org/tr/Arkadaslarimizin-Kose-Yazilari/163282/NEDEN-SUREKLI-EVRIM-TEORISININ-GECERSIZLIGINI-ANLATIYORUM—Didem-Urer