New Scientist’in “Beslenme Alışkanlıkları ve İnsanın Evrimi” Yanılgısı

New Scientist dergisinin 10 Aralık 2016 tarihli sayısında ve internet sitesinde “Paleo Diyeti: Etin Yanında Tam Bir Sebze Şöleni” başlıklı bir makale yayınlandı. Makalede insandan sözde aşama aşama gelişmiş ve evrimleşmiş bir hayvan türü olarak söz edilirken, beslenme alışkanlıklarıyla insanın sözde evrimi arasında bağlantılar kurulmaya çalışılıyordu.

Gesher_Benot_Yaqov_excavation_IsraelMakale, İsrail’in kuzeyinde Gesher Benot Ya’aqov adı verilen kazı alanında 780.000 yıl önce yaşamış insanların günlük beslenme alışkanlıkları üzerineydi. Araştırma boyunca İsrail Ban Ilan Üniversitesi’nden Yoel Melamed, Naama Goren-Inbar ve meslektaşları, o bölgede “insanların yaşadığı dönem”deki bitki kalıntılarının çeşitliliği ve bolluğu ile ilgili verileri topladılar. Ayrıca aynı bölgede “insanların yaşamadığı dönem”lere ait katmanlardaki bitki kalıntılarını incelediler. İki veriyi karşılaştırdıklarında elde edilen bulgular, söz konusu bölgede insanların yaşadığı dönemde 55 farklı çeşit bitki, sebze, meyve ve tohum yetiştirildiğini, bu yiyeceklerin kasten toplandığını ve tüketildiğini gösteriyordu. Makalede verilmek istenen izlenimin aksine bu, hiçbir evrimsel aşamayı delillendirmiyordu. Sadece, daha önceki çalışmalarda eski dönemlerde et ağırlıklı beslenildiği iddia edilirken, bu çalışma ile birlikte insanların et ile beraber sebze ve bitki de tükettikleri tespit edilmiş oldu. Ancak makalede “İnsan evrimi halen devam eden bir süreç ve bu nedenle beslenme diyetleri sürekli olarak değişiklik gösteriyor” gibi hiçbir bilimsel dayanağı olmayan cümlelerle, okurların bilinçaltına insanın tesadüflerle ortaya çıkmış bir hayvan türü olduğu telkini veriliyordu.

Şunu belirtmekte fayda vardır: Kazı alanlarında bitki ve sebze kalıntılarına sıkça rastlamak mümkün değildir. Çünkü bitkiler ve sebzeler tüketildiğinde, kesilmiş hayvan kemikleri gibi kalıntı bırakmaz. Dolayısıyla bazı arkeologların yaptığı gibi, kazı alanlarında bulunan kesilmiş hayvan kemikleri nedeniyle, eski insanların diyetlerinde sadece et ağırlıklı beslendiklerini söylemek güvenilir bir tespit değildir. Ayrıca bu makalede yapıldığı gibi bir kavmin sebze, et ya da bitki yeme alışkanlıklarına göre evrimsel bir tespit yapılması da bilimsel olarak mümkün değildir.

Araştırma ekibinin vardığı bir diğer sonuca göre ise; “Bitkiler, tarımsal döneme geçişten çok daha önce eski insanların beslenme diyetlerinde yerini almıştı. Eski insanlar bitkileri nasıl mevsimsel olarak değerlendirebileceklerini biliyor ve yıl boyunca aynı yerlerde büyümelerine imkan sağlıyorlardı.”

Evrim teorisi, eski dönemde yaşayan insanların sosyal yaşamları olmayan, ilkel insan türleri olduğunu iddia eder. Ancak bu araştırmayla birlikte iddianın aksine 780.000 yıl önce yaşamış insanların da ilkel değil normal bir zekaya sahip oldukları, bitkileri mevsimlerine göre hasat ettikleri ve tükettikleri bir kez daha tespit edilmiş oldu.

Açıktır ki, insanların farklı beslenme alışkanlıklarının olması, onların zihinsel yetenekleri açısından daha ileri ya da geri olduklarını göstermez. Yani, et ağırlıklı beslenen bir toplum daha geri ve zihinsel olarak sözde daha ilkel olduğu için etle beslenmez. Nitekim günümüzde de sadece etle beslenen vejetaryanlar vardır. Toplumların uğraşıları, beslenme alışkanlıkları ve kültürel tercihleri insanların bir başka canlıdan türediğini gösteren unsurlar değildir.

Günümüzde de teknolojik olarak geri kalmış pek çok kabile, yalnızca avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmaktadır. Ancak bu durum onların, daha az insan olduklarını kesinlikle göstermez. Aynı durum bundan yüz binlerce yıl önce yaşayan insanlar için olduğu gibi, bundan on binlerce yıl sonra yaşayacak insanlar için de geçerlidir. Ne geçmişte yaşayanlar ilkel insanlardır, ne de gelecekte yaşayanlar daha gelişmiş farklı bir tür olacaktır.

Allah insanı “Ol” kelimesiyle yoktan var etmiş ve ona Ruhundan üflemiştir.

Ki O, yarattığı herşeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden (sülale’den), basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu ‘düzeltip bir biçime soktu’ ve ona Ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 7-9)

KAYNAK:

https://www.newscientist.com/article/2115127-ancient-leftovers-show-the-real-paleo-diet-was-a-veggie-feast/