NTV bilim dergisi, görünüşe göre kavrama güçlüğü çekiyor


NTV Bilim dergisinin Haziran sayısında, geçtiğimiz aylarda, bilim adamlarının deyişiyle adeta bir sirke dönüşen propaganda ile dünyaya tanıtılan fosil “Ida” konu edilmişti. Dergi, ilginç bir biçimde, aynı propagandayı tekrarlıyor ve Ida’nın sözde kayıp halka olabileceği iddiasına genişçe yer veriyordu.

NTV Bilim dergisinde çıkan bu haber, söz konusu derginin olayları biraz geriden takip ettiği ve dünya çapında ortaya çıkarılan bilimsel gerçekleri biraz geç algıladığına dair bir intiba oluşturdu. Çünkü söz konusu fosilin hiçbir ara form özelliği göstermeyen mükemmel bir soyu tükenmiş lemur türü olduğu, üzerindeki türe ait farklılıkların da yine canlının mükemmel özelliklerini yansıttığı konusundaki bilimsel deliller dünya çapında yayınlarda yer almış ve bu konu tüm detaylarıyla yazılarımızda da anlatılmıştı. (Konu ile ilgili yazıları buradan ve buradan okuyabilirsiniz.) Bunu bütün dünya anladı, fakat yalnızca NTV Bilim dergisi anlamamış gibi gözüküyor.

Dahası, yine yayınlarımızda, bu fosil hakkındaki spekülasyonların, Darwinist bilim adamlarının dahi tepkisini çektiğini belirtmiş, Darwinist bilim adamlarının bile fosilin mükemmel olduğunu ve ara form özelliği göstermediğini itiraf ettiklerini belirtmiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse Ida, Darwinist bilim adamları tarafından “utanç verici” olarak tanımlanmış, Ida hakkında yapılan gösteri ise bir “maskaralık” olarak adlandırılmıştı. Nature dergisinin editörü Darwinist Henry Gee bile, fosilin kayıp halka tanımlamasıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olamayacağını açıkça belirtmiş, Timesonline internet sitesinde yayınlanan bir yazıda ise Ida hakkında yapılan spekülasyonlar “medya sirki” olarak tanımlanmıştı. Carnegie Müzesi omurgalı paleontolojisi uzmanı Christopher Beard ise başlatılan bu yaygarayı “saçmalık” olarak tanımlamış, Duke Üniversitesi’nden Elwyn Simons ise, bulunan fosilin kayıp halka olarak tanımlanmasının çok ötesinde, aslında evrim için bir açmaz teşkil ettiğini itiraf etmişti.

NTV Bilim dergisi, eğer gerçekten bilimsel bir haber vermek istiyorsa, spekülasyonların ardına düşmemesinde, yalnızca gerçek bilimsel haberleri dikkate almasında ve olayları vaktinde takip etmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, derginin kavrama güçlüğü çektiğine dair şüpheler oluşmaktadır. Dergi editörlerine tekrar hatırlatmak gerekirse, Ida fosili, tüm detaylarıyla mükemmel olan, hiçbir şekilde ara form özelliği göstermeyen kusursuz bir canlıdır. Canlı tüm bu özellikleriyle muhteşem Yaratılışa bir delil teşkil eder. Bilimsel deliller sonucunda Ida’nın yalnızca bir Darwinist spekülasyon malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığı, fakat BAŞARISIZ OLDUĞU anlaşılmıştır. Darwinist bilim adamları dahi bunun farkındadır. Bu fosil, canlıların mükemmel şekilde yaratıldıklarını ispat eden 250 milyondan fazla fosilden bir diğeridir.

NTV bilim dergisinin evrim teorisi sanki ispatlı bir teoriymiş gibi davranmasına, Darwinistler için bir utanç olarak kabul edilen Ida gibi sahte spekülasyon malzemelerine sarılmasına ve Darwinist ideoloji uğruna Darwinist propagandayı sürdürmeye uğraşmasına gerek yoktur. İnsanlarımız artık evrim teorisinin sahte bir teori olduğunu çok iyi bilmektedirler. Milletimizin %95’i evrim teorisine inanmamaktadır ve bu çok büyük bir orandır. Teorinin sahteliği bu kadar ortaya çıkmışken ve Yaratılış gerçeğini ispat eden bilimsel deliller kendilerine anlatılmışken, insanlarımızın tekrar bir aldatmacanın tuzağına düşmeleri mümkün değildir. İşte bu yüzden NTV Bilim dergisine, dünya çapındaki bilimsel gelişmeleri yakından ve zamanında takip etmesini ve evrimi savunmak adına geliştirdiği bu sonuçsuz çabalarından artık vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/14627/NTV-bilim-dergisi-gorunuse-gore-kavrama-guclugu-cekiyor