Örümcekteki Mucize

Bazı insanlar bu kitabı gördüklerinde, kitabın konusunun kendilerini pek ilgilendirmediğini düşünebilirler. Kendi kendilerine, küçük bir böcek hakkında yazılmış bir kitabın hem onlara fazla bir şey ifade etmeyeceğini, hem de içinde bulundukları “yoğun tempo” nedeniyle bu tür bir kitaba ayıracak zamanları olmadığını söyleyebilirler.

Buna karşın, aynı kişiler, belki de ekonomiyle ya da siyasetle ilgili bir araştırma kitabını ya da bir romanı daha çekici ve daha “yararlı” bulabilirler. Ya da “hayatta başarılı olma sanatı” türünden kitapların kendilerine çok daha fazla katkıda bulunacağını sanabilirler.

Oysa gerçek şu ki, şu anda elinizde tuttuğunuz kitap onu okuyan kişilere, şimdiye dek okuduğunuz pek çok kitaptan çok daha fazla “yararlı” olacak, ona çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Çünkü bu kitap, örümcek denen küçük hayvanın özelliklerini sıralamak için yazılmış bir biyoloji kitabı değildir. Kitap, küçücük bir canlı olan örümceği konu edinir fakat yönelttiği gerçek ve verdiği mesaj çok büyüktür. Çünkü örümcek konusu, bir böcek cinsi hakkında kitap yazmış olmak için değil, çok daha büyük ve hayati bir gerçeğe işaret etmek için ele alınmıştır.

Bir anahtar gibi… Anahtar tek başına önemsiz gibi gözüken bir alettir. Onu daha önce hiç anahtar görmemiş dolayısıyla anahtar ile kilit arasındaki ilişkiden haberi olmayan bir insana verirseniz, elindeki şeyi anlamsız ve işe yaramaz bir metal parçası olarak görecektir. Oysa bazen bir anahtar, açtığı kilidin arkasındaki şeye göre, dünyanın en önemli şeylerinden birisi olabilir.

Bu kitap da, örümceği tek başına bir konu olarak ele almak amacıyla değil, onu bir “anahtar” olarak kullanmak amacıyla yazılmıştır. Bu anahtarın açtığı kilidin arkasındaki gerçek ise, bir insan için tüm yaşamı boyunca karşılaşabileceği en büyük gerçektir.

Gerçek şudur; insan ve içinde yaşadığı evren, en ince noktasına kadar Allah tarafından yaratılmıştır ve O’nun varlığını göstermek, O’nu yüceltmek için vardırlar. Bundan dolayı da, bu evrenin içinden çekilip alınacak tek bir parça, örneğin tek bir bitki ya da tek bir hayvan hakkında düşünmek, insanı tüm bir evrenin anlamını kavramaya yaklaştırabilir. Tek bir canlı, evrenin anlamını kavramaya yarayan bir “anahtar” olabilir.

Örümceklerin çok az kimse tarafından bilinen şaşırtıcı ve hayranlık verici özelliklerini anlatan ve bunu yaparken hep “nasıl” ve “niçin” sorularını soran bu kitap, işte bu amaç için yazılmıştır. Ve sırf bu amaç nedeniyle de, şimdiye kadar okuduğunuz pek çok kitaptan daha önemlidir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/895/Orumcekteki-Mucize

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon