Pandanın parmağı yanılgısı

 


Bu resimde görüldüğü gibi pandanın bileğinden çıkan kemik, aslında bir parmak değildir, ancak parmakların bambunun gövdesini kavramasını kolaylaştıran bir destektir.

Klasik evrimci argümanlardan biri, Stephen Jay Gould tarafından ünlendirilen “Panda’nın baş parmağı” konusudur. Pandanın beş parmağı dışında, bileğinden çıkan “radyal susamsı kemik” (radial sesamoid bone) olarak isimlendirilen bir kemik çıkıntısı daha bulunmaktadır.

Bu yapının evrimciler açısından önemine gelince; evrimcilere göre ayı, köpek gibi hayvanların dahil olduğu etçiller sınıfından olan panda daha sonra bambu ile beslenmeye başlamıştır ve evrimci senaryoya göre, altıncı parmak bambu yemeye uyum sağlaması için sonradan çıkmıştır. Evrimcilerin bir başka iddiası ise, bu altıncı parmağın mükemmel olmadığı, doğal seleksiyon vasıtasıyla ancak bu kadarının oluşabildiği yönündedir.  Oysa bunlar, hiçbir delili ve geçerli açıklaması bulunmayan, tamamen evrimci önyargılar ile ileri sürülen iddialardır. Sırasıyla incelersek:

-Pandaların etçil atalardan türedikleri yanılgısı:

Evrimcilerin pandaları etçil sınıfına dahil etmelerinin nedeni, geniş çeneleri, dişleri ve güçlü pençeleridir. Evrimciler pandaların sözde atalarının bu özelliklerini diğer hayvanlara karşı kullandıklarını iddia ederler. Oysa pandaların tek düşmanı insanlardır, hayvanlar arasında düşmanları yoktur. Güçlü dişlerinin ve çenelerinin nedeni ise bambu saplarını kolayca koparıp çiğneyebilmeleridir. Güçlü pençeleri ise bambuların gövdelerine tırmanmaları içindir. Dolayısıyla, çoğunlukla bambu ile, zaman zaman ise meyve ve bitkilerle beslenen pandaların hayali etçil atalardan türediklerine dair bir delil yoktur ve evrimciler de pandanın hangi hayvandan türediğine dair fikir birliği sağlayamamışlardır. Öyle ki bazı evrimciler pandaları ayılarla aynı kategoriye koyarken, bazıları da rakunlarla aynı sınıflama içine dahil etmektedir. Çünkü bu canlıların bir başka canlı sınıflamasından evrimleştiğine dair hiçbir bulgu yoktur. Evrimciler sadece benzerliklerden yola çıkarak tahminler yapmakta, bu tahminler tamamen hayali olduğu için de birbirleri ile ihtilafa düşmektedirler…

 -Pandaların altıncı parmaklarının mükemmel olmadığı, tesadüf ürünü olduğu yanılgısı:

Evrimciler doğada uyumsuzluk veya kusur ararlar.Bunun tek nedeni, Allah’ın kusursuz yaratışını inkar etmek için kendilerine delil bulma çabalarıdır. Ancak bu çabaları, pandanın parmakları konusunda da olduğu gibi her zaman sonuçsuz kalmıştır.

Pandanın ünlü başparmağı meselesindeki asıl nokta budur. Evrimciler bu parmağın mükemmel olmadığını ama işe yaradığını söylerler.

Gerçekte, söz konusu altıncı parmak “radyal susamsı kemik” olarak adlandırılan bir kemik türündendir ve bu kemik genellikle eklem yerlerinde bulunarak hareketi kolaylaştırır ve tendonların yırtılmasını engeller. Pandanın bileğinden çıkan bu kemik ise aslında bir parmak değildir, ancak parmakların bambunun gövdesini kavramasını kolaylaştıran bir destektir.170

Evrimciler bu kemiğin, parmak yerine geliştiğini, ancak parmak görevi göremediğini, örneğin filizleri ayıklayamadığını söylerler. Ancak kavrama işi için yeterince iyi olduğunu da belirtirler. Zaten bu altıncı kemiğin görevi budur ve pandanın diğer işlemleri kusursuzca yapmaya yetecek kadar parmağı bulunmaktadır.171 Bu yapının en ideal şeklinin gerçekte tam bir “parmak” olması gerektiği, evrimcilerin önyargı ile öne sürdükleri dayanaksız bir iddiadır. Söz konusu kemik, mevcut haliyle canlı için son derece uygundur.

1999 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir inceleme, pandanın başparmağının hayvanın doğal ortamı açısından son derece verimli olduğunu göstermektedir. Dört Japon araştırmacının ortak yürüttükleri çalışma, “kompüterize tomografi” ve “manyetik rezonans resimlendirmesi” teknikleri ile yürütülmüş ve sonuçta pandanın başparmağının “memeliler arasında bulunan en olağanüstü yönlendirme tekniklerinden biri” olduğu sonucuna varılmıştır.172

Evrimcilerin doğada uyumsuzluk veya kusur aramalarının tek nedeni, Allah’ın kusursuz yaratışını inkar etmek için kendilerine delil bulma çabalarıdır. Ancak bu çabaları her zaman sonuçsuz kalmıştır. Pandanın parmakları konusu bu konudaki örneklerden yalnızca bir tanesidir.

170. http://www.athro.com/evo/pthumb.html; Paul J. Morris, and Susan F. Morris “The Panda’s Thumb”, Jan 2000.
171. http://www.users.bigpond.com/rdoolan/panda.html; “The Panda’s Thumb… No Evidence For Evolution”.
172. Endo, H., Yamagiwa, D., Hayashi, Y. H., Koie, H., Yamaya, Y., and Kimura, J., Nature, vol. 397, 1999, ss. 309-310.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16061/Pandanin-parmagi-yanilgisi