Pasteur, Louis

Louis Pasteur’ün bulguları, cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiasını kesin olarak tarihe gömmüştür.
Ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur (1822-1895) yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda şöyle bir sonuca varmıştı: “Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür.176 (bkz. Abiyogenez; Biyogenez)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur’ün bulgularına karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim canlı hücresinin kompleks yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiası giderek daha büyük bir çıkmaz içine girdi.

176. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1972, s. 4.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16065/Pasteur-Louis