Popülasyon

Popülasyonlar çok fazla genetik çeşitlilik gösteren fertlerden oluşan topluluklardır. Bir popülasyonun genetik yapısını, popülasyonu oluşturan bireyler belirler. Bir başka tanımlamayla popülasyon aynı türe ait, fakat kalıtsal bileşimleri farklı olan bireylerin oluşturduğu topluluklardır. Ekolojik açıdan ise popülasyon, belirli bir bölgeye yayılmış aynı türe bağlı bireylerin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanır.188

Kalıtsal özelliklerin bireylerden çok popülasyonlar üzerinde etkili olduğunun, bireylerin ise popülasyondaki genleri taşıyan aracılardan başka bir şey olmadığının anlaşılması ile popülasyon genetiği ön plana çıkmıştır.

188. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Yaşamın Temel Kuralları, Genel Biyoloji/Genel Zooloji, cilt-I, kısım-I, Ankara, 1993, s. 530.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16074/Populasyon