Prof. Dr. Ali Demirsoy’un (Biyolog, Hacettepe Üniversitesi) Moleküler Evrimin Çıkmazı İle İlgili İtirafı

 

Prof. Dr. Ali Demirsoy (Biyolog, Hacettepe Üniversitesi):


Özünde bir Sitokrom-C’nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa, bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O zaman birinci varsayımı irdelemek gerekir… Sitokrom-C’nin belli bir aminoasit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır (maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek).

Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Meteksan Yayıncılık, Ankara, 1995, Yedinci Baskı, s. 61

http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11069/Prof-Dr-Ali-Demirsoyun-(Biyolog-Hacettepe-Universitesi)-Molekuler-Evrimin-Cikmazi-Ile-Ilgili-Itirafi