Protein Mucizesi

Günlük yaşamda “protein” kavramı genellikle iyi bir beslenmeyi çağrıştırır. Çoğu kimse, bir insanın sağlıklı bir beden için bol miktarda protein alması gerektiğini duymuştur, ama bundan daha fazlasını bilmez. Oysa proteinler, bize önemli gerçekler gösteren mucizevi moleküllerdir. Farklı atomların farklı şekillerde, ama mutlaka belirli bir plana göre dizilmesiyle oluşan bu dev moleküller, bizlere yaratılışın ne kadar büyük bir sanat olduğunu göstermektedirler.

Bu kitapta proteinlerdeki bu büyük sanat incelenmekte ve Allah’ın canlılığı ne kadar muhteşem bir ilimle yarattığı gözler önüne serilmektedir.

Kitapta ayrıca yaratılışı reddeden Darwin’in evrim teorisi de ele alınmakta ve bu teorinin ne kadar büyük bir aldanış olduğu ispatlanmaktadır. Sadece tek bir proteinin yapısındaki tasarım bile, canlılığı tesadüflerle açıklamaya çalışan bu teoriyi yıkmaya yeterlidir…

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/912/Protein-Mucizesi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon