RADİKAL GAZETESİNİN EVRİME DELİL ARAYIŞLARI

Radikal-Gazetesinin-Evrime-Delil-Arayislari6 Mart 2007 tarihli Radikal gazetesinde “Adını Verdiği Sendromun İzlerini Aradı” başlıklı bir haber yayınlandı. Yazıda, Prof. Dr. Üner Tan”ın, Çanakkale”de yaşayan ve genetik bir rahatsızlık sonucu fiziksel ve zihinsel çeşitli sendromlara sahip olan Yıldız ailesinin hastalığını kendince bir evrim delili olarak gösterme çabası konu ediliyordu. Hayali evrime hiçbir delil sunmayan ve yalnızca provokasyon amacıyla bazı bilgilerin saptırılmış olduğu bu yazıda söz konusu iddiayı destekleyen hiçbir delil sunulmamaktadır.

Yıldız ailesi fertlerinin, iki ayakları üzerinde yürüyememeleri, zeka geriliği ve buna dayalı olarak konuşma zorluğu çekmeleri, Prof. Dr. Üner Tan tarafından bilim dışı bir yorumla evrime delil olarak sunulmaya ve aile fertlerinin söz konusu özellikleri, insanın hayali ilk atalarına ait ilkel özellikler olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. İnsanın hayali evrimi senaryosunu canlı tutabilmek dışında başka bir amaç taşımayan bu taraflı haberde, bir genetik hastalığın, Darwinist bir propagandaya alet eidlmesi hedeflenmiştir.

Öncelikle Dr. Tan”ın, söz konusu hastalığı insanın hayali evrimine delil olarak sunabilmesi için, söz konusu sözde evrim iddiasının bilimsel olarak delillendirilmiş ve ispat edilmiş olması ve ayrıca Tan”ın, Yıldız ailesinin bu özelliklerinin bir evrimleşme olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunması gerekmektedir. Ancak her evrimci açıklamada olduğu gibi, bu evrimci iddia da bilimsellikten yoksundur. Dahası, Yıldız ailesinin fiziksel ve zihinsel durumu, akraba evliliğinden kaynaklanan bir genetik hastalığın sonucudur. Bu durum, genetik mutasyonların canlı bir organizma için ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça gösteren ve evrim teorisinin en temel mekanizmalarından bir tanesini tam anlamıyla geçersiz kılan önemli bir bilimsel kanıttır. İnsanın, fiziksel anlamda mükemmel, zihinsel anlamda kusursuz ve benzersiz bir canlı olmasına vesile olan gen havuzunda gerçekleşen genetik mutasyonlar, sağlıklı insanlardan doğan çocukların zihinsel ve bedensel özürlü olmalarına yol açmıştır. Burada gerçekleşen olay, bir evrimleşme senaryosunun değil, evrimin imkansızlığının kesin bir delilidir. Mutasyonların canlılardaki genetik bilgiyi büyük ölçüde çöküşe götürdüğünün kesin delili olan bu araştırmanın, Darwinist çevreler tarafından evrim teorisine delil olarak sunulmaya çalışılması, büyük bir mantık çöküntüsünü işaret etmektedir.

Radikal gazetesinin, bilimsel tüm delilleri  göz önünde bulundurması, bu deliller ışığında değerlendirerek konuyu  okuyucularına sunması ve evrimci bilim dışı telkinlerin etkisi altında kalmaması gerekmektedir. Aksi taktirde, bu tip haberlerde göze çarpan bilimsel delilsizlik, okuyucuların gazeteye olan güvenini sarsabilir. Radikal gazetesine, doğru bilimsel haberin, doğru bilimsel delillerle desteklenmiş olması gerektiğini hatırlatıyor ve bundan sonra bu doğrultuda haberler yapmasını tavsiye ediyoruz.

İnsanın evrimi konusuyla ilgili çeşitli iddialara bu sitemizde daha önce pek çok kere cevap vermiştik. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

İnsanın evrimi senaryosunun geçersizliği ve iki ayaklılığın evrimleşeceği iddiasının imkansızlığı konusuyla ilgili bilgileri buradan,

Dilin evrimi iddiasının imkansızlığı konusuyla ilgili bilgileri ise buradan okuyabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146737/Radikal-Gazetesinin-Evrime-Delil-Arayislari