Radikal’de Yeni Bir Evrimci Masal

Radikal gazetesinin 18 Mayıs 2006 tarihli sayısında, “Şempanzeden ayrılış uzun sürmüş” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde, Harvard Broad Enstitüsü ile Massacusettes Üniversitesi’nden bilim adamlarınca gerçekleştirilen bir genetik analiz çalışması konu ediliyordu. Bu çalışmaya göre şempanze ve insanın, 6.3 ila 5.4 milyon yıl önce gerçekleştiği varsayılan evrimsel ayrılışlarından sonra da eşleşme yoluyla gen alışverişinde bulundukları öne sürülüyordu.

Ancak söz konusu çalışma gerçekte insan ve şempanzenin evrimle ortaya çıktığı gibi bir sonuç kesinlikle ortaya koymamaktadır. Bu çalışmalar, evrimi baştan bir dogma olarak benimsemiş araştırmacıların, canlıların DNA dizilimlerini kendi önyargılarına göre yorumladıkları, bir diğer deyişle evrim hikayelerine malzeme yaptıkları çalışmalardır. Bunların objektif olarak ortaya koyuduğu bilgi, sadece şempanze ve insanın DNA dizilimleri arasındaki farklılık ve benzerliklerdir. İnsanın ve şempanzenin ortak atadan ayrıldıkları, evrimsel bir süreçte geliştikleri ve bu sürecin bir kısmında eşleşip çocuk sahibi oldukları iddiaları ise “kurgu”dan ibarettir.

Radikal gazetesi yetkililerine, gerçek ve hayal arasındaki çizginin varlığını göz önüne alarak evrimci senaryoları bilimsel bilgiymiş gibi okurlarına sunmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.

Notlar:

1. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isterseniz, evrimcilerin insanın kökeniyle ilgili senaryosuna kapsamlı bir çürütmesini burada, genetik karşılaştırma analizlerinin evrim teorisi için neden kanıt oluşturmadığını gösteren yazımızı ise burada bulabilirsiniz. 

2. Bu yazı aynı zamanda aşağıdaki haberlere de cevabımızdır: 
BBC News 18 May 2006 Evolution”s human and chimp twist
Those tell-tale genomes By Olivia Judson, The New York Times, 31 Mayıs 2006
Şimdi melez türler araştırılıyor, Bilim ve Gelecek, 6 Haziran 2006, sf. 81

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146801/Radikal#8217;de-Yeni-Bir-Evrimci-Masal