Robert D. Martin’in (Evrimci paleontolog) İnsanın Atası İle İlgili İtirafı

Aşağıda sayılan tüm diğer türlere ilişkin bilinen sağlam fosil kalıntılarının var olduğu fikrinden yola çıksak bile (bu durum genel olarak mevcut primat fosil kayıtları genel olarak göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı bir durum olacaktır) insan evrimine delil olarak kullanılabilecek kuşku verici benzerlikler uyandıran birkaç kırıntının ötesinde bundan 3.8 milyon yıl önceki döneme denk gelebilecek gerçek bir fosil delili bulamayız.

Robert D. Martin, Primatların Orijini ve Evrim, Princetown Universitesi Yayınları, 1990, s.82 http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11557/Robert-D-Martinin-(Evrimci-paleontolog)-Insanin-Atasi-Ile-Ilgili-Itirafi