Sansürsüz iddia 11: ”Evrime itiraz, standart bir psikolojik rahatsızlıktan kaynaklanıyor” iddiasının geçersizliği

Bu iddia, 17 Mayıs 2010 tarihli Sansürsüz programında Darwinist katılımcılar tarafından programın devam ettiği süre boyunca sıklıkla gündeme getirildi. Katılımcılar, bir hissiyat duygusuyla evrime karşı gelindiğini, bu sebeple de “sürekli olarak karşı bir görüş ile karşılaştıklarını” iddia etmişlerdir. Oysa bu, tamamen gerçek dışı bir iddiadır.

 

  • Yaratılışı savunanların evrime karşı gelmelerinin tek sebebi bu teorinin BÜYÜK BİR SAHTEKARLIK OLMASIDIR.
  • Evrim savunucularının 150 yıldır bir sahtekarlığın taraftarlığını yaparak insanları Allah inancından uzaklaştırmaları, BİR YALANI DAYATMA YOLUYLA İNSANLARA İNANDIRMAYA ÇALIŞMALARIDIR.
  • BİLİM TERSİNİ GÖSTERDİĞİ HALDE, sahte delillerle, sahte izahlarla ve doğrudan bilimi kullanarak BÜTÜN DÜNYAYI BİR DİKTATÖRLÜK BÜNYESİNDE ALDATMALARIDIR.
  • Bu satırlarda çok defa ve defaatle dile getirmiş olduğumuz önemli bir gerçek söz konusu Darwinistlerin gözünden kaçmış görünmektedir: Eğer evrim gerçekten doğru olmuş olsaydı, eğer yeryüzünde evrimi destekleyen deliller var olsaydı, milyonlarca ara fosil bulunmuş, proteinin kendi kendine meydana gelebileceği ispatlanmış ve türlerin birbirine dönüşebileceği gösterilmiş olsaydı, o zaman Allah’ın evrimi vesile ederek canlıları yarattığını kabul edip bunu ilk destekleyenler YARATILIŞ SAVUNUCULARI OLURDU.
  • Eğer evrim gerçekten doğru olsaydı, bunun bütün delillerini dev boyuttaki kitaplarla tüm dünyaya gösteren, fosil kanıtlarını sergilerle insanlara sunan, bu gerçeği insanlara anlatabilmek için dünya çapında konferanslar düzenleyenler yine Yaratılış savunanlar olurdu.
  • Eğer böyle bir delil olsaydı, buna evrimcilerden çok daha fazla sahip çıkan ve bunu en fazla gündeme getirecek olan da yine Yaratılışçılar olurdu.
  • Fakat yeryüzünde böyle bir delil yoktur. EVRİM TÜMÜYLE DELİLSİZDİR. Delilsiz olmasının yanı sıra bilimin her kolu ve bilimle ilgili her türlü  konu evrimi sürekli olarak yalanlamaktadır. Kısacası BİLİM EVRİME KARŞIDIR.
  • Dolayısıyla Yaratılış savunucularının itirazı, psikolojik bir rahatsızlıktan veya ideolojik bir hissiyat duygusundan kaynaklanmamaktadır. İtirazın sebebi EVRİMİN BİR YALAN OLMASIDIR. BİR YALANLA BÜTÜN DÜNYANIN ALDATILMASIDIR. BİR YALANLA İNSANLARIN ALLAH İNANCINDAN KASITLI VE ORGANİZE OLARAK UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASIDIR.
  • Dolayısıyla evrimcilerin itirazlarının sürekli ve ısrarla çürütülmesinin sebebi BİR YALANI ORTADAN KALDIRABİLMEKTİR. İnsanlara doğruları gösterebilmektir. Çünkü EVRİMİ SAVUNMAK ADINA SÖYLENEN HER ŞEY BİR ALDATMACADIR.
  • Bilimin getirdiği bütün deliller, Allah’ın yaşamı bir anda yarattığını ve yaratmakta olduğunu göstermektedir. Bilimsel deliller, Yaratılış’ın, Allah’ın Kuran’da haber verdiği şekilde, yani Rabbimiz’in “Ol” emri ile gerçekleştiğini teyid etmektedir. Bu gerçeği aslında tüm Darwinistler de görür. Dolayısıyla asıl ideolojik rahatsızlık içinde olanlar, bu açık gerçeği kabul etmek yerine evrim gibi akıl almaz bir yalanı canla başla savunuyor olmanın zorlu mücadelesi içinde olan Darwinistlerdir. Bu kişiler birkaç 10 yıl içinde ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklar ve böyle bir aldatmacanın peşinden nasıl gittiklerini, böyle bir kandırmacayı nasıl savunduklarını hayretle düşüneceklerdir.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/25066/Sansursuz-iddia-11-Evrime-itiraz-standart-bir-psikolojik-rahatsizliktan-kaynaklaniyor-iddiasinin-gecersizligi