Sayın Adnan Oktar’ın anti Darwinist ilmi mücadelesinin etkisi

Sayın Adnan Oktar 1980’lerin başından itibaren Darwinizm’in geçersizliğini ortaya koyan, Darwinizmi yerle bir eden bilimsel delilleri gösteren çok sayıda eser yayınlamıştır. Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan belgesel filmler, makaleler, çeşitli afişler, sergiler ve konferanslar, Türkiye çapında çok büyük ve etkili bir anti Darwinist ilmi mücadele yapılmasına vesile olmuş, özellikle 1980’lerden itibaren Darwinizm’in Türkiye’deki etkisi hızla yok olmaya başlamıştır. 80’lerden önce Darwinizm’e inananların oranı %70’lere varırken, gün geçtikçe bu oran hızla düşmüş, bugün ise %5’lere kadar inmiştir. Türk Milleti’nin ve özellikle gençlerin Darwinizm’in geçersizliği hakkında bilinçlenmesi üzerinde Sayın Oktar’ın eserlerinin açık etkisi, Darwinistler tarafından da sık sık ifade edilmektedir. Genetik bilimi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk “Evrim Kuramı’nın Günümüzdeki Konumu” başlıklı konuşmasında bu gerçeği şu şekilde ifade etmektedir:

“Yıllarca üniversitelerde genetik bilimi hakkında dersler verdim. Şunu gördüm ki… Darwin, bir bilim adamı olarak görülmüyor. Öğrenciler, Darwin’in şarlatan ve din düşmanı olduğunu düşünülüyor…. Öğrenciler, kuramla ilgili sorduğum sorulara çok güzel, yerinde cevaplar vermiş olsa da yazdıkları cevaplara inanmazlardı. Evrim kuramı ile ilgili her şeyin saçma olduğunu düşünürlerdi. 80’DEN SONRA BÖYLE DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERİN SAYISI ARTTI… GEÇMİŞTE EĞİTİM SİSTEMİMİZDE DARWİN’E KARŞI BU KADAR TEPKİ YOKTUR. TEPKİNİN YOĞUNLUĞU 1985 YILINDAN İTİBAREN ARTMIŞTIR… Biyologdan tutun, kadın doğumculara kadar üniversitelerde evrim kuramını anlatan kişiler var. Bu kişiler evrim kuramını yeteri kadar bilmedikleri gibi, kabul de etmiyorlar.”

dikkathaber.com, 26 Haziran 2009

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/15368/Sayin-Adnan-Oktarin-anti-Darwinist-ilmi-mucadelesinin-etkisi