Schindewolf, Otto

Avrupalı bir paleontolog olan Otto Schindewolf 1930’larda ortaya attığı “Hopeful Monster” (Umulan Canavar) teorisi ile tanınır. (bkz. Şanslı Canavar uydurması)

Schindewolf, canlıların neo-Darwinizm’in öne sürdüğü gibi küçük mutasyonların zamanla birikmesi sonucuyla değil, ani ve dev mutasyonlarla evrimleştiklerini öne sürmüştü. Schindewolf teorisine örnek verirken, tarihteki ilk kuşun, bir “grossmutasyon”la, yani genetik yapıda tesadüfen meydana gelen dev bir değişiklikle, bir sürüngen yumurtasından çıktığını iddia etmişti.206

Aynı teoriye göre, bazı kara hayvanları, geçirdikleri ani ve kapsamlı bir değişiklikle birdenbire dev balinalara dönüşmüş olabilirlerdi. Schindewolf’un bu fantastik teorisi, daha sonraları -1940’lı yıllarda- Berkeley Üniversitesi’nden genetikçi Richard Goldschmidt tarafından benimsendi. Ama teori o kadar tutarsızdı ki, kısa zamanda terk edildi.207

206. Stephen M. Stanley, Macroevolution: Pattern and Process, W. H. Freeman and Co., San Francisco, 1979, ss. 35, 159.
207. http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/menton/b8.htm; Dr. David N. Menton, Ph. D., “The Hopeful Monsters of Evolution”, Missouri Association for Creation, Inc., 1997.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16089/Schindewolf-Otto