Science Daily ve BBC Neandertal Yanılgısını Sürdürüyorlar

Science Daily ve BBC internet sitelerinde 12 Ocak 2007 tarihinde 45.000 yıl öncesine ait taş, kemik ve fildişi aletlerinden oluşan bulgular konu ediliyor ve bunların hayali “ilk modern insana” ait olabileceği iddia ediliyordu. İnsanın “ilkelden gelişmişe” bir evrim geçirmediğinin ve tarih öncesi devirlerde de günümüz insanlarından farksız sanat eserleri ortaya koyduğunun kanıtı olan bu bulgular, Yaratılış gerçeğini ispat etmelerine rağmen, söz konusu evrimci yayınlarda evrim propagandası amacıyla kullanılmıştı.

Yeryüzü, insanın evrimleşmediği, üstün bir medeniyet anlayışı ile yoktan yaratıldığı ve tarihte de günümüzden farklı yaşamadığını gösteren kanıtlarla doludur. Ancak Darwinistler, bütün bunları görmezden gelir, hatta insanın üstün medeniyet anlayışını sergileyen delilleri çarpıtarak bunu evrim delili olarak göstermeye çalışırlar. Bu, oldukça büyük bir aldatmacadır. Söz konusu yazılarda Neandertaller de bir maymun-adam gibi tanıtılmaya çalışılmaktadır. Oysa Neandertaller, sayısız bilimsel delil ile ortaya konduğu üzere, günümüz ırkları gibi yaşamış ve soyu tükenmiş veya asimile olmuş bir insan ırkıdır. Bilimsel bulgulardan yola çıkarak hiçbir bilimsel delille desteklenmeyen böyle bir sonuca varmak ise evrimci propagandanın nasıl etkili şekilde kullanılmaya çalışıldığını gözler önüne sermektedir.

Söz konusu yazılarda geçen iddialara daha önce defalarca cevap vermiştik. Taş Devri diye hayali bir dönem yaşanmadığına ve insanların tarih öncesi dönemlerde de üstün bir medeniyet anlayışına sahip olduklarına dair yazımızı buradan, Neandertallerin bir insan ırkı olduğuna dair açıklamalarımızı ise buradan okuyabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146793/Science-Daily-ve-BBC-Neandertal-Yanilgisini-Surduruyorlar