Scientific American Dergisi’nin (Evrimci çizgide yayın yapan ünlü bilim dergisi) Moleküler Evrimin Çıkmazı İle İlgili İtirafı


Scientific American
(Evrimci çizgide yayın yapan ünlü bilim dergisi):


Muhtemel ilkel dünya koşullarının taklit edildiği gerçekçi deneylerde, en basit moleküller dahi yalnızca az miktarlarda üretilmiştir. Daha da kötü olan, bu moleküller genelde organik moleküllerin ikinci dereceden yapıtaşlarıdır: Normal etkileri gitgide daha karmakarışık organik karışımları oluşturmak olan jeokimyasal reaksiyonlar sonucunda nasıl olup da ayrışabildikleri ve saflaşabildikleri hala bir problem olarak durmaktadır. Biraz daha kompleks moleküller için bu zorluk hızla artar. Özellikle nükleotidlerin bütünüyle jeokimyasal olan kökeni büyük güçlükler arz eder.

Cairns-Smith, Alexander G. 1985. “The First Organisms.” Scientific American 252: 90, June http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11075/Scientific-American-Dergisinin-(Evrimci-cizgide-yayin-yapan-unlu-bilim-dergisi)-Molekuler-Evrimin-Cikmazi-Ile-Ilgili-Itirafi