Senelerce ara-geçiş fosili olarak anlatılan Coelacanth’ın, halen yaşayan bir balık türü olduğu doğru mu?

– Evet doğru. Coelacanth yüzgeçlerindeki kemiklerinden ötürü, yürüme aşamasında bir balık olarak öne sürüldü. Ancak bu balığın defalarca canlı olarak yakalanması, hayali evrim senaryolarını çöpe atmıştır.

bkz. Coelacanth