Shapiro, Robert

New York Üniversitesi kimya profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro, basit bir bakteride bulunan 2.000 çeşit proteinin rastlantısal olarak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. (İnsan hücresinde ise yaklaşık 30.000 çeşit protein vardır.) Elde edilen rakam, 1040.000‘de 1 ihtimaldir.204 (Bu, 1 rakamının yanına 40 bin tane sıfır gelmesiyle oluşan astronomik bir sayıdır.)


Robert Shapiro

Proteinin kendiliğinden, rastlantısal olarak oluşma ihtimali bilimsel olarak sıfırı ifade ederken, evrimciler bu gerçeği görmezlikten gelirler. Nitekim Robert Shapiro da, evrimcilerin “maddenin kendi kendini organize etmesi” konusundaki inançlarını ve bunun kökeninde yatan materyalist dogmayı şu şekilde açıklar:

Bizi basit kimyasalların var olduğu bir karışımdan, ilk etkin replikatöre (DNA veya RNA’ya) taşıyacak bir evrimsel ilkeye ihtiyaç vardır. Bu ilke “kimyasal evrim” ya da “maddenin öz örgütlenmesi” (self-organization) olarak adlandırılır, ama hiçbir zaman detaylı bir biçimde tarif edilmemiş ya da varlığı gösterilememiştir. Böyle bir prensibin varlığına, diyalektik materyalizme bağlılık uğruna inanılır.205


Evrimciler bir zamanlar üstte, fosili yer alan Seymouria adlı canlının, amfibiyen ile sürüngen arası bir geçiş formu olduğunu iddia etmişlerdi. Bu senaryoya göre, Seymouria “sürüngenlerin ilkel atası” idi. Ancak sonraki fosil bulguları, Seymouria’nın yeryüzünde ilk kez ortaya çıkışından 30 milyon yıl öncesinde de sürüngenlerin yaşadığını gösterdi. Bu durum karşısında, evrimciler, Seymouria hakkındaki yorumlarını sona erdirmek zorunda kaldılar.

 

204. Roger Lewin, Bones of Contention, The University of Chicago Press, 2nd edition, Chicago & London, 1997, s. 86
205. Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York, 1986, s. 207.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16088/Shapiro-Robert