Soğuk tuzak (cold trap)

 


Soğuk tuzak mekanizması olmadan, herhangi bir çeşit amino asit elde edilse bile, bu moleküller aynı ortamda hemen parçalanacaklardır.

Canlılığın ilkel atmosfer ortamında tesadüfen oluşabileceğini ispatlamak için yapılan Miller deneyi, gerçekçi bir gözle değerlendirildiğinde, birçok yönden tutarsızlıklarla dolu olduğu görülür. (bkz. Miller Deneyi)

Miller deneyini geçersiz kılan sebeplerden biri, “soğuk tuzak” (cold trap) isimli mekanizmadır. Bu mekanizma, amino asitleri oluştukları anda ortamdan izole etmektedir. Çünkü aksi takdirde, amino asitleri oluşturan ortamın koşulları, bu molekülleri oluşmalarından hemen sonra imha ederdi. Halbuki ultraviyole, yıldırımlar, çeşitli kimyasallar, yüksek oksijen miktarı vs. gibi unsurları içeren ilkel dünya koşullarında bu çeşit bilinçli düzeneklerin var olduğunu düşünmek bile anlamsızdır. Bu mekanizma olmadan, herhangi bir çeşit amino asit elde edilse bile bu moleküller aynı ortamda hemen parçalanacaklardır. Kimyager Richard Bliss bu çelişkiyi şöyle izah etmektedir:

Miller’in aletlerinin can alıcı kısmı olan “soğuk tuzak”, kimyasal tepkimelerden biçimlenmiş ürünleri toplama ödevi görüyordu. Gerçekten bu soğuk tuzak olmadan, kimyasal ürünler elektrik kaynağı tarafından tahrip edilmiş olacaktı.213

Nitekim Miller, aynı malzemeleri kullandığı halde soğuk tuzak yerleştirmeden yaptığı daha önceki deneylerde tek bir amino asit bile elde edememişti.

Miller’ın amacı amino asit elde etmekti ve kullandığı yöntem ve düzenekler, bu amino asitleri elde edebilmek için özel olarak ayarlanmıştı. Ancak ilkel atmosferde bu tür metot, düzen ve ayarları sağlayacak bir zekanın varlığını kabul etmek ise, herşeyden önce evrimin kendi mantığıyla çelişmektedir.

213. Richard B. Bliss and Gray A. Parker, Origin of Life, California, 1979, s. 14. http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16094/Soguk-tuzak-(cold-trap)