Sorularla Evrim Teorisi’nin Çöküşü

EVRİM teorisi, 150 yıldır gündemdedir ve insanların dünyaya bakış açılarını derinden etkilemektedir. Onlara, bu dünyaya tesadüfler sonucunda gelmiş bir “hayvan türü” oldukları yalanını telkin etmektedir. Dahası, yaşamın tek kuralının bencil bisr yaşam mücadelesi ve ayakta kalma savaşı olduğunu empoze etmektedir. Bu telkinlerin etkileriyse 19. ve 20. yüzyıllarda açıkça görülebilir: İnsanların giderek daha fazla bencilleşmesi, toplumlarda ahlaki çürümenin, çıkarcılığın, acımasızlığın, şiddetin hızla yayılması, faşizm ve komünizm gibi totaliter ve kan dökücü ideolojilerin gelişmesi, dinsizleşen insanların sosyal ve bireysel buhranlar içinde kıvranması…

Evrim teorisinin bu sosyal sonuçlarını diğer kitaplarımızda inceledik. (Bkz. Harun Yahya, Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, Komünizm Pusuda, Darwinizm’in Karanlık Büyüsü, Darwinizm Dini ve Darwin’in Türk Düşmanlığı, Sosyal Darwinizm) “Bilimsellik” iddiasında olan bu teorinin gerçekte hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını, körü körüne savunulan senaryo ve hurafelerden ibaret olduğunu da diğer pek çok eserimizde ortaya koyduk.

Evrim teorisinin iç yüzünü öğrenmek ve 150 yıldır dünyada sistemli bir biçimde şiddeti, vahşeti, acımasızlığı, çatışmayı körükleyen “dünya görüşü”nü tanımak isteyenler, mutlaka bu eserlere başvurmalıdır.

Bu sayfada ise evrim teorisinin bilimsel geçersizliğini daha genel bir düzeyde ele alacağız. Toplumda yaygın olarak merak edilen ve cevapları tam manasıyla bilinmeyen sorular ile evrimcilerin bu konulardaki iddialarını cevaplandıracağız. Burada verdiğimiz cevapların daha detaylı bilimsel açıklamaları; Evrim Aldatmacası, Hayatın Gerçek Kökeni, Evrimcilerin Yanılgıları, Evrimcilere “Net Cevap” 1-2-3-4, Evrimcilerin İtirafları, Evrim Açmazı (Ansiklopedik) 1-2, Türlerin Evrimi Yanılgısı, Bir Zamanlar Darwinizm gibi kitaplarımızda bulunabilir.