SOSYAL DARWINİZM

20. yüzyılı, çalkantıların, karmaşa, savaş ve çatışmaların içine iten, insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep olan “gerçek fikri neden”, temelleri 19. yüzyılda atılmış olan sosyal Darwinizm’dir. Hayatın -sözde- bir “mücadele alanı” olduğu, insanın bu mücadeleyi kazanmak ya da en azından bu vahşi ortamda “ayakta kalmak” için yaşaması gerektiği gibi sapkın bir düşünce, sosyal Darwinizm ile yaygınlaştı. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan bu akımla birlikte, acımasızlık, vahşet ve zulüm, din ahlakını yaşamayan pek çok kimse tarafından olağan karşılanmaya başlandı. Elbette bu iddiaları ve zanları, çok büyük bir yalan ve yanılgıdan ibaretti. Bu filmde sosyal Darwinizm’in sapkın telkinlerinin ne büyük tehlikeler içerdiğine tanıklık edeceksiniz.

http://harunyahya.org/tr/Kisa-Anlatim-Videolar/4746/SOSYAL-DARWINIZM