Sosyal Silah Darwinizm

Yirminci yüzyılın insanlık tarihinin en karanlık, en tehlikeli, en çok kan dökülen, insanların en fazla korku ve şiddete maruz kaldığı yüzyıllardan biri olduğu herkesçe bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ancak çoğu zaman fark edilmeyen, 20. yüzyılı böylesine çalkantıların, karmaşa, savaş ve çatışmaların içine iten, insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep olan “gerçek fikri neden”dir. Bu “gerçek fikri neden”, temelleri 19. yüzyılda atılmış olan sosyal Darwinizm’dir. Hayatın sözde bir “mücadele alanı” olduğu, insanın bu mücadeleyi kazanmak ya da en azından bu vahşi ortamda “ayakta kalmak” için yaşaması gerektiği gibi sapkın bir düşünce sosyal Darwinizm ile yaygınlaştı. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan bu akımla birlikte, acımasızlık, vahşet ve zulüm din ahlakını yaşamayan pek çok kimse tarafından olağan karşılanmaya başlandı. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerde merhamet, şefkat, anlayış, özveri, yardımlaşma ve dayanışma gibi din ahlakının gereği olan erdemler gözardı edildi. Zulmün uygulayıcıları -kendilerince- zalimliklerinin bilimsel bir temele sahip olduğunu iddia ediyor, yaptıkları vahşetin bu şekilde makul karşılanabileceğini zannediyorlardı. Elbette bu iddiaları ve zanları, çok büyük bir yalan ve yanılgıdan ibaretti. Bu kitapta söz konusu yanılgıları tüm gerçekliği ve delilleriyle okuyacak, sosyal Darwinizm’in sapkın telkinlerinin ne büyük tehlikeler içerdiğine tanıklık edeceksiniz.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/2761/Sosyal-Silah-Darwinizm

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon