Soykırım Vahşeti

Irkçılık, insanlığa büyük acılar ve felaketler yaşatmış bir ideolojidir. Özellikle 19. ve 20. yüzyıl, ırk adına işlenen cinayetlerle doludur. Dünya üzerindeki farklı ırkçı rejim veya örgütler, ideolojik saplantıları uğruna masum insanları aşağılamış, zulme uğratmış ve katliamdan geçirmiştir. İşin ilginç bir yönü ise, farklı milletlerin ırkçıları arasında kimi zaman gizli bazı işbirlikleri kurulmuş olmasıdır. Bu kitapta, söz konusu gizli işbirliklerinin belki de en ilginci anlatılmaktadır: Alman ırkçılığı adına dünyayı kana bulayan Nazi İmparatorluğu ile Yahudi ırkçılığı adına Ortadoğu’yu kana bulayan Siyonizm arasındaki gizli ittifak.
Bu ittifak, ilk bakışta pek çok insana şaşırtıcı ve hatta saçma gelebilir. Oysa, farklı ırkların ve inançların bir arada barış içinde yaşayabileceğine inanmayan, ırklar ve milletler arasında daimi bir çatışma olması gerektiğini savunan bu iki ideoloji, çok somut bir işbirliğine girmiştir. Siyonistler, Avrupalı Yahudileri Filistin’e gönderebilmek için, en büyük Yahudi düşmanları olan Naziler’in baskı ve zulümlerine destek vermişlerdir.
Genellikle bu konuları ele alan çalışmalar, belirli çevreler tarafından  antisemit olmakla itham edilmektedir. Oysa kitapta delilleri ile ortaya koyduğumuz gibi, antisemitizm din dışı bir ideolojidir ve bir Müslümanın antisemit olması kesinlikle mümkün değildir. Dileğimiz, hem Nazizm gibi antisemit hareketlerin hem de Siyonizm gibi Yahudiler adına ırkçılık yapan ideolojilerin tarihe karışması ve her ırk ve inancın barış içinde yaşayacağı, adaletin hakim olduğu bir dünya düzeninin kurulmasıdır.
http://harunyahya.org/tr/Web-siteleri/9273/Soykirim-Vahseti