Sputnik News’in Evrim Propagandası Gerçekte Yaratılışı Kanıtlar

Geçtiğimiz günlerde medyada Darwinist yanılgılara bir yenisi eklendi ve ‘evrimin sanılandan 20 milyon yıl daha önce başladığı’nı iddia eden bazı asılsız haberler yer aldı. Bu yazımızda söz konusu haberlere kaynak olarak gösterilen makalenin orijinali esas alınarak, verilerin akılcı yorumunun nasıl olması gerektiğine yer verilecektir.

Yeryüzündeki kompleks hayat Kambriyen’den çok daha öncesinde başlıyor

Darwinistler hayatın “ilkel” bir hücreden başladığını iddia ederler oysa bilimsel gerçekler bu iddianın tam tersini ortaya koyar. Örneğin günümüzden yaklaşık 530-535 milyon yıl önce, canlı çeşitliliği ve kompleksliği tüm yeryüzünde büyük bir ihtişam içinde sergilenmeye başlamıştır. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında, aynı anda ortaya çıkan bu canlı çeşitliliği o kadar muhteşemdir ki, bilim adamları bu dönemi Kambriyen Patlaması veya “Biyolojik Big Bang” olarak adlandırırlar. Yapılan son bir çalışma ise daha da şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymuş ve kompleks canlıların daha önce de var olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Moskova Devlet Üniversitesi, Biyoloji Fakültesi, Biyolojik Evrim Bölümü’nden Andrey Yu. Zhuravlev başkanlığında yürütülen bir çalışmanın sonuçları Mayıs 2015 tarihli Earth Science Reviews dergisinde yayımlanmıştı. Sibirya’da yapılan araştırmalar ilginç bir sonucu ortaya çıkarıyordu:

Kambriyen dönemine ait kompleks hayat bilinenden 20 milyon yıl daha öncesinde başlamıştı. Çalışmaya göre Sibirya Platformundan 84 farklı Archaeocyath türüne ait 6121 bireyi temsilen 58 örnek incelendi. İstatistik hesaplamalar günümüzdeki tropikal resiflerde aynı anda varolan türlerle tam bir benzerlik ortaya koyuyordu. (Zhuravlev, Andrey Yu., Naimark, Elena B., Wood, Rachel A., Controls on the diversity and structure of earliest metazoan commu- nities: Early Cambrian reefs from Siberia, Earth Science Reviews (2015), doi: 10.1016/j.earscirev.2015.04.008 )

sputnik-newsin-evrim-propagandasi-gercekte-yaratilisi-kanitlar-ArchaeocyathaYeryüzünde bilinen ilk ve yaygın iskeletli metazoa (çok hücreli canlılar) topluluklarını inceleyen bilim adamları erken-Kambriyen (Tommotian-Atdabanian) dönemine ait Archaeocyathan sünger resiflerinin yaklaşık 555 milyon yıl öncesine ait olduklarını kanıtlamış oldular.

Araştırmanın yöneticisi Zhuravlev, kompleks canlıların kendilerine özgü benzersiz iskelet yapıları karşısındaki şaşkınlığını şu şekilde ifade ediyordu:

“Daha önce ilk iskeletli hayvanların basit yapılı olduğuna inanılıyordu. Ancak bulgularımız bu teorinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. İlk hayvanlar çok karmaşık yapılıymış.” (http://tr.sputniknews.com/bilim/20150916/
1017778458.html)

Darwinist Literatürü Altüst Eden Archaeocyathlar Kompleks Canlılardır

Archaeocyathanlar, “fotosentez yapan algler, uzantılarıyla avlarını yakalayan Cnidarialar, yine uzantılara sahip devasa Frominiferalar ve damarlı bitkiler” olarak sınıflanırlar.

İlk rastlandıkları yer erken-Kambriyen döneminde Sibirya olmuştur. Bu canlılar kısa sürede dünyanın her yerine yayılmışlardır. Yüzlerce farklı türden oluşurlar. Ne var ki, orta-Kambriyen döneminde nesilleri tükenmiş, tamamen yeryüzünden kaybolmuşlardır.

sputnik-newsin-evrim-propagandasi-gercekte-yaratilisi-kanitlar-Archaeocyatha-2İncelemeler, Archaeocyathan morfolojisinin (beden yapısı) hidrodinamik kanunlarını (su akış dinamiklerini) mükemmel bir şekilde kullandığını göstermiştir. Bu iskeletli süngerimsi canlılar dışarıdaki suyu iskeletlerindeki deliklerden içeri doğru pompalayarak su içindeki gıdaları ayırt edip süzülen suyu ve atık maddeleri merkezdeki boşluğa tahliye ediyorlardı. Dolayısıyla bu gibi kompleks anatomik ve fizyolojik özelliklere sahip olan söz konusu canlıları “ilkel” olarak tanımlamak elbette ki mümkün değildir.

Bu makaleye konu olan çalışmada da ilk canlılar benzersiz vücut planlarıyla ayrı türler olarak sınıflandırılmak zorunda kalınmıştır. Oysa evrim masalına göre bu canlıların birbirlerinden çok az farklarla var olmaları ve neredeyse birbirlerinden ayırt edilememeleri gerekirdi. Oysa çeşitlilik canlılık tarihinin en başından itibaren vardır ve bunun yeni delilleri sürekli olarak bulunmaktadır.

Sonuç: Evrim hiç yaşanmamıştır

Kompleks hayatın, daha önce başladığı hesaplanan 535 milyon yıldan 20 milyon yıl daha önce başlamış olması, evrim teorisine yeni bir darbedir. Çünkü Kambriyen dönemi canlılarının ataları yine yoktur. Dahası bu çalışmada saptanan fosil canlıların hayali atalarından da hiçbir evrimci bahsedememektedir. Tek bir hücrenin içindeki kompleks düzeni bile açıklamaktan kaçınan Darwinist ideologların yaptığı tek şey ise hep canlıları küçükten büyüğe doğru sıralamak olmuştur.

sputnik-newsin-evrim-propagandasi-gercekte-yaratilisi-kanitlar-StapicyathusKambriyen canlıları nasıl bir anda ortaya çıkmışlarsa, onlardan 20 milyon yıl daha önce yaşamış bu canlılar da bir anda ortaya çıkmışlar, kompleks bedenleri, organ ve sistemleriyle Allah’ın ‘Ol’ demesiyle yaratılmışlardır.

Yapılan her inceleme, ortaya çıkarılan her fosil bizlere canlılığın tarihin hiçbir döneminde basit yapılı olmadığını ve her canlının kendine has özellikleriyle bir anda ortaya çıktığını ortaya koymuştur.

Ref: Zhuravlev, Andrey Yu., Naimark, Elena B., Wood, Rachel A., Controls on the diversity and structure of earliest metazoan commu- nities: Early Cambrian reefs from Siberia, Earth Science Reviews (2015), doi: 10.1016/j.earscirev.2015.04.008