TARİHİN EVRİMİ ALDATMACASI

Evrimci bilim adamları, tek hücreden çok hücreye ve ardından maymundan insana doğru uzayan sözde evrim sürecini açıklayabilmek için, tarihin gelişimini de senaryolaştırmışlardır. Bunun için sözde “ilkel insan”ın yaşam şeklini açıklayan “mağara devri”, “taş devri” gibi hayali dönemler uydurmuşlardır. Ancak bu, materyalist felsefeyi ayakta tutmak için insanlara özel olarak telkin edilen, çok büyük bir yalandır. Oysa karanlık bir mağarada postlara bürünerek oturan, konuşma yeteneği olmayan yarı insan yarı maymun canlılar, yalnızca birer hayal ürünüdür. İlkel insan hiçbir zaman var olmamış, taş devri hiçbir zaman yaşanmamıştır. Bu filmde evrimcilerin bu tarihi yalanına şahit olacak, geçmiş medeniyetlerin gerçekte ne kadar üstün bir kültüre sahip olduklarını izleyeceksiniz.

http://harunyahya.org/tr/Kisa-Anlatim-Videolar/4745/TARIHIN-EVRIMI-ALDATMACASI