Tek bir protein molekülü tesadüfen oluşabilir mi?

– Hayır oluşamaz. BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.

Proteinler hem canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturan hem de hücre içinde çok çeşitli görevler üstlenen kompleks moleküllerdir. Bunlar, “amino asit” adı verilen moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşurlar. Bu, öyle hassas bir dizilimdir ki, tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi o proteini işe yaramaz hale getirir. Dolayısıyla her amino asit, tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Böyle bir dizilimin ise tesadüfen ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır.

– Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
– Protein olmadan DNA oluşamaz
– DNA olmadan protein oluşamaz
– Protein olmadan protein oluşamaz
– Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
– Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
– Ribozom olmadan protein oluşmaz
– RNA olmadan da protein oluşmaz
– ATP olmadan protein oluşmaz
– ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
– Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
– Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
– Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
– Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
– Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz.

Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz. Kısacası, BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

Proteindeki Yapıya 30.000 Bilgisayarın Erişemediğini Biliyor Musunuz?

Proteinin 3 boyuta katlanmasının bilgisayar ortamında taklit edildiği araştırma, hücredeki mucizevi yaratılışı bir kez daha gözler önüne serdi.

Stanford Üniversitesi fizik kimyageri Vijay Pande’nin yürüttüğü çalışmada, protein katlanmasını sanal ortamda gerçekleştirecek bir bilgisayar ağı oluşturuldu. Ancak protein katlanmasında gerçekleşen işlemler o kadar fazlaydı ki, bunları başarılı bir şekilde taklit edebilmek için internet gönüllülerine ait tam 30.000 bilgisayar kullanıldı. (Eurakalert.com: Finding a ‘Holy Grail’: simulated and experimental protein folding compares nicely, 20 Ekim 2002) İki yıl boyunca sürdürülen veri toplama işinde bilgisayarlar bir milyon saatten fazla çalıştı.

İnsan vücudunda gerçekleşen çok sayıdaki işlemden sadece bir tanesine ait, küçük bir detay için yapılmış olan bu araştırmadaki yaratılış kusursuzluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Allah üstün güç sahibi olan, her türlü yaratmayı bilendir. http://www.proteinmucizesi.com/