Terörün tek çözümü kuran ahlakıdır

Sayın Adnan Oktar uzun yıllardan bu yana eserlerinde İslam’ın farklı dillerden, farklı ırk ve kültürlerden insanları uzlaştırarak birbirlerine kardeş kıldığını, İslami temellere dayanan Anadolu ahlakı ile ahlaklanmış tüm Türk halkının da doğusuyla batısıyla, Kürdü, Sünnisi, Alevisi, Lazı, Çerkeziyle kardeş olduklarını anlatmaktadır. Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan gazete ilanlarında da İslam ahlakından kaynaklanan birlik ve beraberlik ruhuna sahip olan ülkemizin, barışın ve sevginin nasıl yaşanacağını diğer uluslara gösterebilecek tek memleket olduğu gündeme getirilmektedir. Sayın Adnan Oktar’ın yaptığı bu çalışmalar Türk Milleti’ni etnik temelde ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmeye çalışan karanlık ideolojilerin yaptırım ve yönlendirmeleriyle gelişmiş olan terörün tek çözümünün Kuran ahlakı; sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, yardımseverlik, merhamet, hoşgörü, anlayış ve uzlaşı olduğu düşüncesinin kamuoyunda kabul görmesine vesile olmakta, doğu halkının İslam’a bağlılığı ile birlik ve beraberlik içinde yaşadığı çeşitli akademisyenler, siyasiler tarafından da dile getirilmektedir.

Sayın Adnan Oktar röportajlarında da mütedeyyin doğu insanımızın güzel ahlakına dikkat çekmektedir. Örneğin Şubat 2008’de gerçekleştirdiği Doğu TV röportajında doğu halkının İslam ahlakından kaynaklanan güzel yönlerini şu şekilde ifade etmiştir:

 “… Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz İslam’ı çok güzel yaşayan, eskiden beri güzel yaşayan, değerli alimlerim çıktığı, değerli bilim adamlarının çıktığı bir bölgemizdir. Bizi suni olarak bölmeye çalışıyorlar, böyle bir oyuna kesinlikle gelmesinler. Bütün Türkiye Güneydoğu halkını sever, herkes saygı duyar. Oradaki vatandaşlarımızın tertemiz insanlar olduğuna ben inanıyorum, çok saygıdeğer insanlar olduklarına inanıyorum. En iyi hayat şartlarında yaşamaları gerektiğine inanıyorum…”

 

Adnan Oktar / Doğu TV –27  Şubat 2008

 

“… Türk İslam Birliğinin oluşması, herkesin birbirini sevmesi, sokakta insanlar karşılaştığında birbirlerine selam vermeli, sevgiyle bakmalı, coşku olmalı, dostluk kardeşlik olmalı diye düşünüyorum. Ben yıllardan beri Türkiye’de sürekli bir gerilim olduğunu görüyorum. Yani bir sevgisizlik, gerilim… Herkes herkesi işte millet birbirini ihbar eder. O onun ayağına çelme takar o onun ayağına çelme takar. İyi insanlar da var şüphesiz ama, böyle bir sistem de var. Ben bu sistemin ortadan kalkmasını, sevginin hakim olmasını istiyorum. Bu da ancak Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle olur diye düşünüyorum…”

Adnan Oktar / Iğdır TV – 28 Ağustos 2008

“… Sevgiyle yaklaşılırsa çözülmeyecek hiçbir şey yok, yani samimiyet bir, sevgi iki. Allah inancı, Allah’ı sevmek, Allah’tan korkmak güzel ahlakın zeminini oluşturur…” Adnan Oktar / Kıbrıs ADA TV – 1 Ağustos 2008

 

Sayın Adnan Oktar’ın yıllardır yaptığı açıklamaları takiben son zamanlarda kamuoyunda terörün çözümünün Kuran ahlakı olduğunu tasdik eden pek çok söylem yer almıştır. Bunlara bazı örnekler şunlardır:

Akşam Gazetesi, 28 Kasım 2008Akşam Gazetesi, 29 Kasım 2008

Milli Gazete, 9 Ocak 2008

Vakit Gazetesi, 11 Aralık 2008

Yeniçağ Gazetesi, 1 Aralık 2008

Vakit Gazetesi, 22 Ekim 2007

Cumhuriyet Gazetesi, 25 Aralık 2007

Vakit Gazetesi, 11 Aralık 2008

Yeni Şafak Gazetesi, 10 Ekim 2008

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/13538/Terorun-tek-cozumu-kuran-ahlakidir