Trilobit gözü hakkında büyük Darwinist aldatmaca


Darwinistleri açmazda bırakan en önemli konulardan başlıcası indirgenemez kompleks yapıdaki “göz”dür.

Gözün ortaya çıkışına açıklama getiremeyen Darwinistlerin karşı karşıya kaldıkları en büyük Yaratılış delillerinden biri ise, günümüzden yaklaşık 540 MİLYON YIL ÖNCE ortaya çıkmış olan kompleks göz yapısıdır. Yalnızca tek hücreli canlıların ve birkaç çok hücrelinin yaşadığı bir dönemde, ANİDEN şaşırtıcı güzellik ve komplekslikteki TRİLOBİT GÖZLERİNİN ortaya çıkışı evrimi çöküşe uğratan çok önemli bir gerçektir. 540 milyon yıl önce yaşamış olan trilobitlerin gözleri, günümüz sinek ve yusufçuklarının gözlerinden farksız müthiş bir yapıya sahip olan PETEK GÖZLERDİR.

Bu üstün kompleks göz yapısı Darwinizm’in kesin çöküşünü ilan ederken, Darwinistler şaşırtıcı şekilde bu konu hakkında da bir uydurma senaryo üretmiş gözükmektedirler. Bu şok edici senaryo aynen şöyledir:

Bir History Channel belgeselinde, trilobitlerin, etraflarında oldukça bol buldukları kalkit kristallerini “KENDİLERİNİN ÜRETTİKLERİ” ve bu taşları adeta bir kristal ustası gibi tek tek oyarak kendilerine GÖZ YAPTIKLARI iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre trilobitler, daha önce yeryüzünde var olmayan bir görme uzvuna sahip olmaları gerektiğini DÜŞÜNMÜŞ, teknik alet ve edevatlar KULLANARAK kalkit kristallerini işlemiş ve kendileri için mümkün olan en mükemmel ve kompleks göz yapısını mükemmel ve hatasız bir şekilde oluşturmaya KARAR VERMİŞLERDİR. Darwinistler, bir kristal ustası gibi çalışan trilobitlerin bu maddeleri ÜRETMEYE, İŞLEMEYE, GÖZ HALİNE GETİRMEYE ve bununla etrafı GÖRMEYE başlamaları HER NASILSA tamamen kendi KARARLARI, kendi BECERİLERİ, kendi ÖLÇÜM VE HESAPLAMALARI ve kendi ÖNGÖRÜLERİ ile olduğunu iddia etmektedirler. Bugün laboratuvarlarda bilim adamları ışığa duyarlı bir yapı bile meydana getiremezken, hatta bu yapının tek bir proteinini oluşturmaktan acizken, 540 milyon yıl önce yaşamış bu üstün kabiliyetteki canlılar, Darwinistlere göre, kendilerine göz İNŞA ETMİŞLERDİR.

İşte bu hayret verici senaryo, dünyanın en büyük belgesel kanallarından History Channel’da, Darwinist bilim adamlarının ağzından pervasızca anlatılmaktadır.

Darwinistlerin bu kadar da ileri gidemeyeceğini düşünenler, History Channel kanalının “Evolve” isimli serisinden “Eyes” isimli belgeselinde bu aldatmacanın aynen bu şekilde anlatıldığını görebilirler.

Bu örnekle bir kere daha anlaşılmıştır ki, Darwinistler insanların “cahil ve bilgisiz” olduklarına hükmederek ve insanları adeta çocuk yerine koyarak pervasızca masal uydurmayı sürdürme çabası içindedirler. Artık çocukların bile bu uydurma senaryolara inanmadıklarını kabullenememiş gibi görünmektedirler. Söz konusu belgesel, Darwinistlerin artık ne kadar büyük bir açmaz içinde olduklarını görebilmek açısından bir ibret teşkil etmektedir.

Gözün Darwinistleri çöküşe uğratması ile ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz.

Trilobit gözünün Darwinistlerin en büyük açmazlarından biri olduğu ile ilgili detayları buradan ve buradan okuyabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Sahtekarliklari/17081/Trilobit-gozu-hakkinda-buyuk-Darwinist-aldatmaca