TRT, Darwinizm Propagandasının Yalnızca Ateizme, Bölücülüğe ve Terörizme Sebep Olacağını Bilmelidir


komünizmSon dönemlerde, bazı TRT kanallarında evrim ile ilgili belgeseller yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle TRT Belgesel ve Doğu’daki Kürt kardeşlerimize yönelik olarak açılmış olan TRT6 kanallarında yayınlanan söz konusu belgesellerde, Darwin’in sahte evrim teorisinin doğru olduğuna dair ifadeler yer almakta ve doğrudan evrim propagandası yapılmaktadır.

TRT yöneticilerinin, konunun ehemmiyetini, tehlikesini ve yanlışlığını tam olarak düşünmeden bu hataya düştüklerini varsayarak, kendilerine aşağıdaki hatırlatmaları yapıyoruz:

Darwinizm, tüm ateist ideolojilerin temelini teşkil eden çok tehlikeli bir pagan dinidir:

150 yıl önce geliştirilmiş olan Darwinizm, o tarihten sonra oldukça hızla gelişen ateizmin ve onunla birlikte gelişen dejenerasyon ve ırkçılığın, Marksizm, komünizm, Leninizm, Stalinizm ve faşizmin en temel kaynağıdır. Bu temel kaynak elbette beraberinde terörizmi, soykırımı, kitle katliamlarını getirmiştir. Dünya savaşlarının çıkış sebebi Darwinizm’dir. Dünya savaşları sırasında açlık, bakımsızlık, sefalet, intiharlar ve katliamlar sonucunda 1 milyarın üstünde kişinin ölmesine tek sebep Darwinizm’dir.

Şu an dünyada pek çok ülkede ve elbette kendi ülkemizde de sürmekte olan terör ve saldırıların da tek kökeni Darwinizm’dir. Şu anda ülkemizin belası haline gelmiş olan PKK terör örgütü, komünist bir yapılanma içerisindedir ve tüm gücünü Darwinist ideolojiden almaktadır. Tıpkı, tarihteki kanlı komünist liderler Stalin, Lenin, Mao gibi PKK komünist yapılanması da terör, kan ve cinayet istemektedir. Tıpkı Stalin, Lenin ve Mao’nun Darwin’in öğretilerini takdir ederek, insanların bir tür hayvan olduklarını iddia etmeleri gibi, PKK terörist yapılanması da tüm insanları birer hayvan olarak görmekte ve bunun bir sonucu olarak da katliamları göz kırpmadan gerçekleştirmektedir. Çünkü sürekli olarak Darwinist zihniyet ile beslenmekte, Darwinist ideolojiden güç bulmaktadır. Böyle bir zihniyet için, yiğit Mehmetçiklerimizi göz kırpmadan şehit etmek son derece kolaydır.

TRT, TRT6 yoluyla Doğu’da Darwinizm propagandası yaparken, muhtemelen bu hayati gerçekleri dikkate almamış olabilir. Oysa orada Darwinizm propagandası demek, PKK’ya doğrudan destek vermek, bu kanlı örgüte yeni kitleler kazandırmak, daha fazla Mehmetçiğin şehit olması demektir. Doğuda Darwinist propaganda demek, ülkeyi bölünmeye, parçalamaya götürmek demektir. Yapılan bu Darwinist propaganda ile farkında olmaksızın kitleleri PKK safına çekmek, vebali büyük olan çok ciddi bir hatadır.

Unutulmamalıdır ki, PKK yalnızca Darwinist propaganda ile kendisine yandaş toplamaktadır. Bu sapkın ideolojinin, bu kirli pagan dininin etkisine giren bilgisiz ve özellikle küçük yaşlardaki kesim, kendilerine gerçekler öğretilmediğinden kolayca PKK’nın hipnozuna kapılabilmektedirler. Eğer aynı propaganda devletin kanalı olan TRT yoluyla da yapılırsa, bu aynı yola hizmet etmekten başka bir şey olmamaktadır.

TRT, çekinip de Darwinizme karşı program yapmazsa bu komünistlere ve Marksistlere verilmiş bir tavizdir

Adnan Oktar’ın 8 Aralık 2009 tarihli Mavi Karadeniz ve Kocaeli TV röportajından

 

PKK’ya karşı asıl ve etkili mücadele, Darwinist materyalist ideolojiyi ortadan kaldırmaktır

PKK’ya yönelik yıllardır süregelen askeri mücadele, ülkemiz adına somut bir sonuç vermediği gibi binlerce Mehmetçiğimizin şehit olmasına sebep olmuştur. Türk Milleti de Türk Hükümeti de yıllardır edindiği tecrübe ve çözümsüzlük nedeniyle, PKK ile mücadelede yönteminin askeri bir yöntem olmadığını aslında çok iyi bilmekte, fakat başka bir yol denenmemektedir. Oysa PKK’ya karşı YEGANE mücadele şekli, ANTİ-DARWİNİST mücadele olmalıdır. Sayın Adnan Oktar, yıllardır röportajlarında, kitaplarında ve yazılarında, anti-Darwinist eğitim dışında hiçbir yöntemin PKK’ya karşı etkili olmayacağını, oradaki Darwinist yapılanma çökertilmeden bu terör örgütünün sona erdirilemeyeceğini defaatle belirtmiştir. Sayın Adnan Oktar, yine çok kere çağrıda bulunmuş ve orada anti-Darwinist eğitime yönelik bir çalışma grubu oluşturulmasını, hatta doğrudan bunun TRT6 kanalı yoluyla yapılmasını ve bunun için gereken desteği seve seve vereceğini söylemiştir.

Eğer Devletimiz ve TRT, Doğu’da PKK’ya karşı gerçek anlamda bir üstünlük elde etmek istiyorsa, Sayın Adnan Oktar’ın bu sözlerine dikkat vermelidirler. Orada yapılan mücadele ideolojik bir mücadeledir. PKK’nın bağlı olduğu sapkın Darwinist ideoloji çökertilmeden, bölgede bir üstünlük elde etmenin yolu yoktur. PKK kendisine ortam hazırlar ve yandaş toplarken, bu sapkın ideolojiyi silah olarak kullanmaktadır. Oradaki samimi dindar Kürt halkını, Allah inancından uzaklaştıracak ve onlara insanların birer hayvandan başka bir şey olmadıklarını telkin edecek bir yöntem uygulamaktadır. Bu hipnozun farkında olmadan etkisi altına girenler, kolaylıkla adam öldürebilecek, kitle katliamları yapacak bir inancın, yani sapkın bir dinin büyüsü altındadırlar artık. Dolayısıyla ideolojik olarak yaygınlaşmaya çok rahat zemin bulan bu batıl inancın önünü kesmek, kökünü kurutmak mümkün olmamaktadır. Böyle bir yapılanmaya silahla karşılık vermek veya onları vicdana davet etmeye çalışmak da hiçbir sonuç vermeyecektir.

Yapılacak tek şey, temeldeki sapkın ideolojiyi ortadan kaldırmaktır. Bu, yalnızca anti-Darwinist eğitim ile mümkün olur. PKK o bölgede, sahte dinini yaygınlaştırırken, buna karşı hiçbir tedbir alınmazsa, anti-Darwinist bir çalışma yapılmazsa, oradaki halkımız bu tehlike hakkında bilgilendirilmezse, Darwinist ideolojinin tehlikesi, sapkınlığı ve sahteliği onlara anlatılmazsa, PKK’nın orada başarılı olması içten bile değildir. Dolayısıyla, bu belayı ortadan kaldırmanın tek yolu, aciliyetle, oradaki halkımıza yönelik bir anti-Darwinist çalışma başlatmaktır. Darwinizm çöktüğünde kaçınılmaz olarak komünizm de, Marksizm de çökecektir.

TRT’nin üzerindeki sorumluluk büyüktür, TRT bu önemli sorumluluğa uygun hareket etmelidir

TRT ülkemize çok değerli bir gençlik ve çok değerli bir Türk Milleti yetiştirmekle yükümlü, sorumluluğu büyük olan bir kanaldır ve doğrudan Devleti temsil etmektedir. Dolayısıyla üzerindeki yük de büyüktür. TRT’nin tüm adımlarını doğru atması, gerçekten çok iyi nesiller yetiştirebilmek için doğru seçimler yapması elzemdir. TRT laik devletin bir simgesidir. Dolayısıyla Devlet nasıl eski dinleri savunmuyor, bunların propagandasını yapmıyorsa, TRT de aynı şekilde Sümerlerden kalma bir pagan dini olan Darwinizm’in propagandasını yapmamalıdır. Eğer evrim devlet eliyle, TV yayınları yoluyla öğretilecekse, mutlaka bu sapkın dinin bilimsel geçersizliklerinin de gösterilmesi ve bunun yanında Yaratılış gerçeğinin de anlatılması gerekmektedir.

TRT, Yüce Rabbimiz’in izniyle, ülkemizi bölünmeye götürmeye ve PKK yandaşı olup Mehmetçiklerimizi şehit etmeye çalışan Marksist, komünist ve Darwinist kesimin tüm kirli planlarını ortadan kaldıracak, onları hüsrana uğratacak ve PKK’ya karşı gerçek ilmi mücadeleyi verebilecek imkanlara sahiptir. TRT bu büyük imkanı çok iyi kullanmalı ve üzerindeki sorumluluğu en mükemmel şekilde yerine getirerek mutlaka anti-Darwinist çalışma başlatmalıdır.
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/36109/TRT-Darwinizm-Propagandasinin-Yalnizca-Ateizme-Boluculuge-ve-Terorizme-Sebep-Olacagini-Bilmelidir