Tüm dünyada yoğun olarak anti-Darwinist, anti-materyalist bir faaliyet yapılması lazım. O zaman gençlerin imanının üstündeki o şeytani kene onların imanını emmekten vazgeçer. Vampir gibi üstlerine yapışmış Darwinizm, materyalizm. O dertten bir kurtulurlarsa kafaları beyinleri bir ferahlar. İttihad-ı İslam’ı istemeye başlarlar. Mehdiyete karşı gönüllerinde büyük bir aşk, büyük bir muhabbet gelişir.

(A9 TV; 11 Aralık 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/155138/Tum-dunyada-yogun-olarak-anti-Darwinist-anti-materyalist-bir-faaliyet-yapilmasi-lazim-O-zaman-genclerin-imaninin-ustundeki-o-seytani-kene-onlarin-imanini-emmekten-vazgecer-Vampir-gibi-ustlerine-yapismis-Darwinizm-materyalizm-O-dertten-bir-kurtulurlarsa-kafalari-beyinleri-bir-ferahlar-Ittihad-i-Islam’i-istemeye-baslarlar-Mehdiyete-karsi-gonullerinde-buyuk-bir-ask-buyuk-bir-muhabbet-gelisir