Üniversitelerde söylenemeyen yasaklar

Yüzyıllar boyunca biyoloji, fizik, kimya, biyokimya ve bunlar gibi hemen her bilim dalında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlar zaman içinde bilimsel verilerle doğrulanır veya yanlışlanır. Bilimsel teoriler bu şekilde bilimsel gelişmelere yön verir.
 
Fakat konu evrim teorisi olduğunda, bu teori ile ilgili olarak bütün kurallar farklıdır. Teori, bilimsel veriler üzerine bina edilmemiştir. Çarpık bir ideoloji üstüne kurulmuştur. Canlıları Allah’ın yarattığını kabul etmek istemeyenler Yaratılış gerçeğine kendi istekleri doğrultusunda bir alternatif getirmeye çalışmışlardır. Bir başka deyişle Darwinizm, evrimcilerin, Allah’ı inkar etmek için seçtikleri düzmece bir dindir.
 
İşte bu nedenle Darwinizm’in kabulü ve yaygınlaştırılmasındaki yöntemler her zaman gerçek bilimsel teorilerden ve bilimsel gelişmelerden farklı olmuştur. Evrim teorisini şimdiye dek tek bir bilimsel bulgu bile desteklememiştir. Teori, tam anlamıyla delilsizdir. Darwinizm’in sahte mekanizmalarının evrimleştirdiğine dair tek bir deneysel bulgu elde edilememiştir. Tam tersine elde edilen tüm bilimsel bulgular sonucunda Darwinizm tekrar tekrar yalanlanmıştır. Gelişen bilim ve eklenen fosil kayıtları halen bu teoriyi çürütmeye devam etmektedir.
 
Buna rağmen evrim teorisi, bütün dünyanın himayesinde yürütülmektedir. Başka hiçbir bilimsel teori, hiçbir ideolojik akım bu şekilde değildir. Hiçbiri dünyanın himayesinde koruma altına alınmamıştır, kanunlarla resmi olarak muhafaza edilmemektedir. Dileyen faşizmi, kapitalizmi eleştirebilir, tüm ideolojiler hakkında fikrini söyleyebilir, aleyhte görüş bildirebilir. Fakat Darwinizm için böyle bir şey yapabilmek mümkün değildir. Darwinizm’e herhangi bir şekilde eleştiri getirenler derhal görevlerinden alınırlar, görüşlerini bildirmeleri acilen engellenir. Kendi üniversitesinde neredeyse 20-30 yıl emek vermiş olan profesörler, Darwinizm’i eleştirdikleri an birdenbire işlerinden atılırlar. Bir devlet görevlisi, anti Darwinist olduğu anlaşıldığı anda gerekçesiz olarak işinden olur. Ders veren bir biyoloji öğretmeni evrim teorisine karşı olduğunu ne yakın çevresine ne de öğrencilerine söyleyemez. Çünkü söylediği takdirde bütün kariyerinin sona ereceğini bilir. Bu sıkı yönetim o kadar istikrarla uygulanmakta ve o kadar iyi bilinmektedir ki, Darwinizm aleyhine laf söylemek adeta suçtur. Kimse buna cesaret edemez.
 
İşte bu dev hegemonya nedeniyle şu anda bütün dünyada, açıkça ortada olan evrim açmazları ve Darwinist sahtekarlıklar hiçbir şekilde yüksek sesle söylenememektedir. Bunlar, üniversitelerde söylenemeyen yasaklardır! Tek bir tane bile ara fosil olmadığı söylenememektedir. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelmesinin matematiksel olarak imkansız olduğu ve bunun bilimsel bir gerçek olduğu söylenememektedir. Evrimi reddeden 100 milyondan fazla yaşayan fosil olduğu söylenememektedir. Yaşayan fosiller bulundukları an hasıraltı edilmekte, yok sayılmaktadır. Darwinizm adına sayısız sahtekarlık yapıldığı ve sahtekarlık anlaşılınca fosillerin alelacele müzelerden çıkarıldığı söylenememektedir. Darwinizm’in son 150 yıldır bütün dünyayı aldatan bir yalan olduğu söylenememektedir.
 
Çünkü Darwinizm sahte bir dindir ve bu sahte din, devletlerin himayesinde koruma altına alınmıştır.
 
Bu karanlık dinin büyüsünü ise ilk defa olarak Harun Yahya’nın muhteşem eseri Yaratılış Atlası bozmuştur. Bu eser, şimdiye kadar kimsenin dile getirip söylemeye cesaret edemediklerini ortaya dökmüş, Darwinizm’in nasıl büyük bir yalan olduğunu tüm delilleriyle bütün dünyaya anlatmıştır. Dünyada internet yoluyla da herkese ulaşmış ve evrim teorisini destekleyen tek bir tane bile ara fosil yokken, evrim teorisini yalanlayan 100 milyondan fazla fosilin olduğunu herkese haber vermiştir. Bu fosillerin tümünü bütün detaylarıyla sergilemiş, demagojiden uzak kesin delillerle insanlara evrim teorisinin büyük bir yalan olduğunu kanıtlamıştır. 1.5 asırdır söylenemeyenler söylenmiş, dünyanın himayesindeki bu karanlık dinin insanları sindirme yöntemleri bir anda geçersiz kılınmış, tüm yalanlar bir bir ortaya dökülmüştür. Şu anda dünyada yaşanan Darwinist paniğin nedeni budur.
 
Evrimciler, tüm dünyaya hükmeden, geleceğe yönelik bir aldatma planı kurmuşlardır. Bütün dünyayı hakimiyetleri altına aldıklarından bu planın mutlaka en kusursuz şekilde işleyeceğini zannetmişlerdir. Oysa onlar, düzen kurucuların en hayırlısı olan Allah’ın, tüm şeytani tuzakları yıkıma uğratıp yok edeceğini bilmemektedirler. Allah, batıl olan bu dini yerle bir etmiştir. Şimdi artık istedikleri yalanı uydursunlar, Allah’ın izniyle Darwinizm’in yeniden insanları aldatabilmesi mümkün değildir.
 
Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:
 
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 54)

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/9824/Universitelerde-soylenemeyen-yasaklar