Urey, Harold

Harold Urey, Amerikalı araştırmacı Stanley Miller’ın Chicago Üniversitesi’ndeki hocasıdır. Miller’ın 1953 yılında hayatın kökeni konusunda yaptığı çalışmaya olan katkısından dolayı Miller’ın deneyi “Urey-Miller Deneyi” olarak da bilinir. Bu deney evrim sürecinin ilk aşaması olarak öne sürülen “moleküler evrim” tezini sözde ispatlamak için kullanılan yegane “delil”dir. Fakat bu deney canlılığın kökeni konusunda evrimcilerin iddialarını destekleyecek hiçbir bulgu sunamamıştır. (bkz. Miller deneyi)


Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
(Hac Suresi, 73)

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/16149/Urey-Harold