Virüslerin Evrimi Yanılgısı

Focus dergisinin Mart 2006 sayısında “Virüslerin Evrimi” başlıklı bir yazı yayınlandı. İrfan Unutmaz tarafından hazırlanan yazıda, kuş gribi virüsü olarak bilinen H5N1’in mutasyona uğrayıp insanları etkileyen bir virüse dönüşme ihtimali üzerinde duruluyor, virüslerin yapı ve çoğalma şekilleri hakkında bilgiler veriliyordu. Bunun yanı sıra virüslerin de genetik materyal olan DNA ve RNA içerdiği ve “genetik değişim” olarak tanımlanan evrime uğradıkları iddia ediliyordu.

Viruslerin-Evrimi-YanilgisiAncak virüslerin geçirdiği genetik değişimlerin “evrim” olarak nitelenmesi sadece bir kelime oyunundan, bir aldatmacadan ibarettir. Darwinizm’in iddia ettiği “evrim” kavramı ile burada genetik değişimle ortaya çıkan durum arasında bariz bir farklılık sözkonusudur. Darwin, tüm canlı formlarının hayali ilkel hücreden türediğini varsaymış, doğada canlı formlarını başka formlara dönüştüren mekanizmaların olduğunu öne sürmüştür. Halbuki virüslerde genetik değişim meydana getiren mutasyon mekanizması, virüsleri başka canlı formlarına dönüştüren bir mekanizma değildir. Virüsler, uğradıkları çok sayıda mutasyona karşın temel virüs yapılarını daima korumakta, daha kompleks yapılara dönüşmemektedirler. Bu açıdan bakıldığında virüslerin aslında evrimleşmediği, hatta tam aksine evrim aleyhinde delil oluşturdukları görülmektedir. Çünkü virüsler, geçirdikleri sayısız mutasyona rağmen virüs kalmakla “evrimcilerin rastlantısal mutasyonlarla gelişim” iddiasının içiboş bir inançtan ibaret olduğunu ortaya koymaktadırlar.

Virüslerin evrimi iddiasındaki yanılgılar Bilim ve Gelecek dergisinin Şubat 2006 sayısında yayınlanan bir yazı vesilesiyle daha önce cevaplanmıştı. Aynı zamanda Focus dergisindeki evrim yanılgısına da cevap oluşturan bu yazıyı buradan okuyabilir, konuyla ilgili daha geniş açıklamalar bulabilirsiniz.

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146785/Viruslerin-Evrimi-Yanilgisi