W. R. Bird’ün Moleküler Evrimin Çıkmazı İle İlgili İtirafları


W. R. Bird:

Eşi olmayan dizilim 102.000.000 alternatiften yalnızca bir seçenektir. İlk yaşamın kaynağının eşsiz bir olay olduğu ve olasılık ile tartışılamayacağı sonucunu kabul etmek zorunda kalıyoruz. (W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, sf. 303)

Virüs seviyesinin üzerinde yaşayan en basit birim inanılmayacak derecede komplekstir. Sanki amip basit bir başlangıç işlemine sahipmiş gibi amipten insana evrim sık sık konuşuluyor. Tam bunun tersine, eğer hayatın basit moleküler bir sistemden geliştiği doğru ise, bu durumdan amip durumuna kadar gelen sistem en azından amip – insan arasındaki kadar büyüktür. (W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, sf. 298) http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11094/W-R-Birdun-Molekuler-Evrimin-Cikmazi-Ile-Ilgili-Itiraflari